เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อข้าราชการตำรวจที่ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ในวาระการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี 2564 ระดับผู้บังคับการ (ผบก.) ขึ้นไป สังกัด บช.ภ.8 มีดังนี้ พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 โยกเป็น ผบช.ภ.8, พล.ต.ต.สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย รอง ผบช.น. โยกเป็น รอง ผบช.ภ.8,

พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.อก.ภ.8 เลื่อนเป็น รอง ผบช.ภ.8, พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผบก.ภ.จว.ชุมพร เลื่อนเป็น รอง ผบช.ภ.8, พล.ต.ต.ธรรมนูญ ประยืนยง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช โยกเป็น ผบก.ภ.จว.พังงา, พ.ต.อ.สมชาย ซื่อต่อตระกูล รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เลื่อนเป็น ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.อ.เสริมพันธุ์ ศิริคงรอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต เลื่อนเป็น ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต, พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์ ผบก.ตชด.ภาค 4 โยกเป็น ผบก.กค.ภาค 8, พ.ต.อ.วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี เลื่อนเป็น ผบก.ภ.จว.ชุมพร, พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต เลื่อนเป็น ผบก.ภ.จว.กระบี่