เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้บริจาคและจำนวนเงินที่บริจาคให้แก่พรรคการเมือง ประจำเดือน ม.ค. 2566 โดยพบว่ามีพรรคการเมืองที่น่าสนใจ เช่น พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) มียอดบริจาค 19 รายการ รวมวงเงิน 26,004,500 บาท ที่น่าสนใจ รศ.พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง บริจาค 5 ล้านบาท น.ส.สุทธาพัฒน์ อมรเรืองตระกูล บริจาค 5 ล้านบาท น.ส.เสาวณี อนุกูล บริจาค 5 ล้านบาท สำหรับ รศ.พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เป็นอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และอดีตรองอธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี เคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น) โดยเป็นทายาททางการเมืองของ ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง อดีตนักการเมืองชื่อดัง และอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน นอกจากนี้ยังมีเอกชน 3 แห่งมาร่วมบริจาค เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญ (หสม.) เขาใหญ่พาราไดซ์ออนเอิร์ท สำนักงานใหญ่ บริจาค 5 แสนบาท บริษัท เอ็นเอส อินเตอร์ลอว์ จำกัด บริจาค 1 ล้านบาท บริษัท สยาม มือทอง จำกัด บริจาค 1 ล้านบาท

ส่วนพรรคเพื่อไทย มียอดบริจาครวม 5 รายการ รวมมูลค่า 12 ล้านบาท เป็นบริษัทเอกชนทั้งหมด ได้แก่ บริษัท คลีน คลีน จำกัด 3 ล้านบาท บริษัท อิมพีเรียล เวิลด์ ไอซ์สเก็ตติ้ง จำกัด 2 ล้านบาท บริษัท เวิลด์ เทคโนโลยี จำกัด 2 ล้านบาท บริษัท บิสิเนส ทาวน์ จำกัด 3 ล้านบาท บริษัท ตั้งเซ่งฮงหนองคาย จำกัด บริจาค 2 ครั้งรวม 2 ล้านบาท ขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) มีคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา ภริยานายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีผู้ล่วงลับ บริจาค 9.8 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือน ส.ค. 2565 คุณหญิงแจ่มใส เคยบริจาคให้พรรค ชทพ. ไปแล้ว 9.8 ล้านบาท เช่นเดียวกัน

ส่วนพรรคอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น พรรคก้าวไกล ยอดบริจาค 571,919 บาท พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มียอดบริจาครวม 527,000 บาท พรรคภูมิใจไทย ยอดบริจาค 1,970,000 บาท พรรคชาติพัฒนากล้า (ชพก.) ยอดบริจาค 1.7 ล้านบาท (ในจำนวนนี้มีนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค บริจาค 1 ล้านบาท) พรรคเศรษฐกิจไทย ยอดบริจาค 7.1 แสนบาท พรรคพลังปวงชนไทย ยอดบริจาค 3 แสนบาท พรรครวมพลัง (ชื่อเดิมรวมพลังประชาชาติไทย) ยอดบริจาค 8 แสนบาท พรรคไทยศรีวิไลย์ ยอดบริจาค 1.3 ล้านบาท พรรคประชาชาติ ยอดบริจาค 8.3 แสนบาท.