จากกรณี “ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40” ที่เข้าเงื่อนไขรับเงินเยียวยา ตามมติ ครม. ในพื้นที่ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดง แต่พลาดสิทธิในรอบแรก สามารถเข้ามาขอทบทวนสิทธิได้ตามช่องทาง ที่ทางประกันสังคมฯจัดไว้ ในวันที่ 1-30 ก.ย. 2564 ซึ่งเป็นเพียงการย้อนกลับไปพิจารณารายเดิม ที่พลาดการรับเงินเยียวยาในเดือนสิงหาคมนั้น

วันนี้ “เดลินิวส์ออนไลน์” ขอรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ ช่องทางติดต่อ “สำนักงานประกันสังคม” ของทั้งพื้นที่ 29 จังหวัด ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม ใช้สำหรับติดต่อขอยื่นทบทวนสิทธิเยียวยา 5,000 บาท มีดังต่อไปนี้

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์  :  เบอร์กลาง  0-2622-2500-17 

สำหรับกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานประกันสังคม ทั้งหมด 12 พื้นที่ โดยสามารถเช็กได้ที่นี่ (คลิกลิงก์เช็กที่นี่)

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 034-327-150
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี
โทร : 0-2550-5104
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ
โทร : 0-2755-6249
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
โทร :  02-567-0360-6
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
โทร :034-412-455
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
โทร : 074-300550-4
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี
โทร : 073-323-191-4
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สนง.ประกันสังคม จังหวัดปัตตานี

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
โทร : 073-274-482-4
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส
โทร : 073-532-5333-5
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร : 035-336-252
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
โทร : 0-3878-4420
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร : 038-088-704-7
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี
โทร : 034-564-307
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก
โทร : 055-512-450-1
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก
โทร :  037-313-097
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ :  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
โทร :  044-205-353
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์: 032-603-361
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : ประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี,
โทรศัพท์:  037-454-160
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรีและสาขาศรีมหาโพธิ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์: 032-428-620
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ :  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 056-720-771
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ :สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง
โทรศัพท์: 038-610170
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ :  สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ : 032-321-985/032-323-518/032-319854
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์: 0-3641-2923
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์: 036-507-205-7
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์: 0-3471-6181
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์: 0-3622-3066
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : ประกันสังคมจังหวัดสระบุรี

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์: 0-3622-3066
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ :  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์:  08-1904-9893
ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง

ขอบคุณภาพประกอบ :สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน