จากกรณี “ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40” ที่เข้าเงื่อนไขรับเงินเยียวยา ตามมติ ครม. ในพื้นที่ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดง แต่พลาดสิทธิในรอบแรก สามารถเข้ามาขอทบทวนสิทธิได้ตามช่องทาง ที่ทางประกันสังคมฯจัดไว้ ในวันที่ 1-30 ก.ย. 2564 ซึ่งเป็นเพียงการย้อนกลับไปพิจารณารายเดิม ที่พลาดการรับเงินเยียวยาในเดือนสิงหาคมนั้น

วันนี้ “เดลินิวส์ออนไลน์” จะมาแนะนำขั้นตอนง่ายๆ ในการยื่นทบทวบสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม 5,000 บาท ตามขั้นตอนนี้เลย

เงื่อนไขต้องรู้! ก่อนยื่น “ทบทวนสิทธิ” โดยมีเงื่อนไขสำคัญ ในการขอยื่นทบทวนสิทธิที่ต้องรู้ ดังนี้

1.ให้ยื่นทบทวนสิทธิได้เฉพาะผู้ที่เข้าข่ายเงื่อนไขการเยียวยาในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดเท่านั้น ดังนี้

  • กลุ่มพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัดแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
  • กลุ่มพื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัดถัดมา ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา
  • กลุ่มพื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัดหลัง  ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

2.ต้องเช็กสถานะจากเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th แล้วเห็นระบบแสดงข้อความว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” เท่านั้น ถึงจะยื่นทบทวนสิทธิได้ กรณีหากระบบแสดงข้อความว่า “ได้รับสิทธิ” แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ให้รอโอนเงินรอบเก็บตก ซึ่งจะโอนให้ทุกสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

สำหรับวิธีการทบทวนสิทธิสามารถทำได้ดังนี้

1.โทรฯติดต่อหมายเลข 1506

2.ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่

3.เตรียม “บัตรประจำตัวประชาชน” เพื่อแจ้งเลขประจำตัว 13 หลักแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันตัวตน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จการชำระเงินสมทบ ม.40

4.ดาวน์โหลดเอกสารฟอร์ม “แบบคำขอทบทวนสิทธิฯ” พร้อมทั้งกรอกข้อมูลรายละเอียดให้เรียบร้อย

5.นำเอกสารดังกล่าวไปส่งที่ประกันสังคมในเขตพื้นที่ตัวเองอยู่ หรือดาวน์โหลดเอกสารกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เนื่องจากต้องลงลายมือชื่อ กรอกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม จึงให้ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาด้วยเอกสารเท่านั้น

สำหรับรอบเวลาการโอนเงินเยียวยาของแต่ละธนาคาร

ธนาคารออมสิน โอนเวลา 01.00 น.

ธนาคารกสิกรไทย โอนเวลา 01.35 น.

ธนาคารกรุงไทย โอนเวลา 03.00 น.

ธนาคารกรุงเทพ โอนเวลา 03.00 น.

ธนาคารไทยพาณิชย์ โอนเวลา 04.00 น.

ธ.ก.ส. โอนเวลา 04.30 น.

ธนาคารอื่นๆ โอนเงินภายในเวลา 05.00 น.