เมื่อวันที่ 7 ก.ย. นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กล่าวถึงภาพรวมหลังปลดล็อกพืชกระท่อมจากบัญชียาเสพติด ส่งผลให้สามารถปลูก ซื้อ ขาย กระท่อมได้โดยไม่ผิดกฎหมาย มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา ว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่พบปัญหาหรือเบาะแสรายงานการใช้พืชกระท่อมในทางผิดปกติ อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่เริ่มพบเห็นการซื้อ ขาย ย้ำว่า ในส่วนการขายใบสด การต้มน้ำกระท่อมดื่มเอง หรือแจกจ่ายกัน โดยไม่มีลักษณะเชิงพาณิชย์สามารถทำได้ แต่กรณีต้มน้ำกระท่อมเพื่อขาย ยังติดข้อห้ามตามประกาศกระทรวงสาธารสุข ฉบับที่ 424 ออกตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ซึ่งระบุบัญชีแนบท้ายไว้หลายรายการ และกระท่อมทั้งต้นและสารสกัด เป็นหนึ่งในบัญชีแนบท้ายรายการที่ 52 ยังถูกจำกัดห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ดังนั้น การต้มน้ำกระท่อมขายที่เห็นในขณะนี้ แม้ขออนุญาตก็ยังทำไม่ได้เช่นกัน

“การต้มน้ำกระท่อมขายขณะนี้ยังทำไม่ได้ เพราะเป็นข้อห้ามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 424 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ซึ่งมีกระท่อมรวมอยู่ด้วย” นายวิชัย กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม วันพรุ่งนี้ (8 ก.ย.) นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธาน กมธ. จะเสนอร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. …. เข้าสู่การพิจารณาของสภา ในโอกาสนี้จะมีให้ข้อสังเกตถึงเรื่องดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานเกี่ยวข้องนำไปพิจารณาทบทวนแก้ไขประกาศที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากขึ้น