สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 9 ก.ย.ว่ากระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามประกาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบเอ็มอาร์เอ็นเอ ร่วมกันสองแบบ คือ ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกของโมเดอร์นา อาจได้รับวัคซีนเข็มที่สองเป็นของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค ทั้งนี้ เนื่องจากโมเดอร์นาไม่สามารถจัดส่งวัคซีนได้ตามกำหนดการ
ขณะที่สถิติผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสมในเวียดนาม มีจำนวนอย่างน้อย 563,676 คน เพิ่มขึ้น 12,680 คน หายป่วยเพิ่มขึ้น 13,937 คน และยังมีผู้ติดเชื้อต้องรักษาตัวอยู่ในระบบอีกอย่างน้อย 223,894 คน ส่วนสถิติผู้เสียชีวิตสะสมเป็นจำนวนอย่างน้อย 14,135 ราย เพิ่มขึ้น 335 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 2.5% ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลก ซึ่งอยู่ที่ 2.1%.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES