เมื่อวันที่ 9 ก.ย. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความกังวลในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ว่า การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ตามการขึ้นทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ที่นำมาขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก และ FDA สหรัฐอเมริกา ดังนั้น เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปฉีดได้ทุกคน รวมถึงคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่ขึ้นกับคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติที่เป็นคณะหลักในการพิจารณาการให้วัคซีน ก็ให้การรับรองแล้ว นอกจากนั้น เราได้นำเรื่องนี้เพื่อขอความเห็นชอบจากศปก.สธ. ซึ่งฝ่ายวิชาการเห็นชอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การนำเข้า ศบค.พรุ่งนี้

“ฉีดในเด็ก 12 ปีขึ้นไป ส่วนข้อแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยก็เป็นกลุ่มนักวิชาการ ซึ่งก็มีข้อแนะนำที่เห็นต่างกันไป โดยเฉพาะเรื่องใหม่ๆ โดยทางราชวิทยาลัยฯ ก็ระบุว่า ฉีดในเด็ก 16 ปีขึ้นไปได้ เราก็ได้นำคำแนะนำมาพิจารณาด้วย ไม่ได้ละเลย อย่างไรก็ตาม แม้ทางหลักการจะฉีดได้ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปแต่ในทางปฏิบัติวัคซีนไฟเซอร์ที่เข้ามา 2 ล้านโดสแรก เราก็อาจจะนำไปฉีดในเด็ก 16 ปีขึ้นไปก่อน” นพ.โอภาส กล่าว

เมื่อถามถึงกรณีวัคซีนแอสตราฯ ที่จะฉีดเข็ม 3 ในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะมีปริมาณเท่าไหร่ นพ.โอภาส กล่าวว่า ขณะนี้มีการส่งวัคซีนแอสตราเซเนเกา ไปที่ จ.ภูเก็ต แล้วประมาณ 2 หมื่นกว่าโด๊ส เพื่อควบคุมการระบาด และฉีดเป็นเข็มที่ 3 เนื่องจากทางจังหวัดยังไม่ได้ทำแผนการกระจายวัคซีนมาที่กรมควบคุมโรค เราจึงส่งไปก่อนเบื้องต้น และเมื่อได้รับแผนก็จะส่งวัคซีนไปเพิ่มเติมตามกำหนด ก็คาดว่าคงฉีดบูสเตอร์โด๊สหมดทุกคน..