จากกรณี โรงพยาบาลศิริราช เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถจองวัน และเวลาการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท AstraZeneca สำหรับเดือน ก.ย.2564 โดยสามารถดาวน์โหลด และจองผ่านแอพพลิเคชั่น Siriraj Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 10-20 ก.ย.2564 เพื่อรับการฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 25 ก.ย.-3 ต.ค.2564 เวลา 08.00-15.30 น. ที่โรงพยาบาลศิริราช ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด โรงพยาบาลศิริราชแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี โดยระบุเนื้อหาว่า “ตามที่ โรงพยาบาลศิริราชเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ลงทะเบียนจองวัน และเวลาการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท AstraZeneca สำหรับเดือนกันยายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 10-20 กันยายน 2564 สำหรับการฉีดเข็ม 1 เท่านั้น

แต่เนื่องจากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งไม่ตรงกับนโยบายการบริหารจัดการวัคชีนของกระทรวงสาธารณสุขที่จะจัดให้มีการเข้ารับวัคชีนชนิด Sinovac เป็นเข็มที่ 1 และวัคซีนชนิด AstraZeneca เป็นเข็มที่ 2 รพ.ศิริราช จึงขอยกเลิกการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 10-20 กันยายน 2564 ดังกล่าว และขอแสดงความเสียใจ รวมทั้งขออภัยในความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ หากรพ.ศิริราชได้รับการจัดสรวัคซีนสำหรับดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขแล้วจะรีบดำเนินการต่อไปโดยเร็วที่สุด”..