สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 11 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 15,191 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,465 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 726 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,339,281 ราย หายป่วยกลับบ้าน 18,721 ราย หายป่วยสะสม 1,188,686 ราย กำลังรักษา 137,859 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 253 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 14,173 ราย