กล้วยไม้ดิน มีหัวรูปทรงรี ใบ รูปหอกแกมรูปไข่ กว้าง 4-7 ซม. ยาว 9-15 ซม. มี 3-4 ใบ ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ยาวได้ถึง 30 ซม. ดอกบานกว้าง 0.5 ซม. สีเขียวอมเหลือง กลีบเลี้ยงคู่ข้าง โค้งไปทางด้านหลัง กลีบปากมี 3 แฉก แฉกกลางโค้งตั้งขึ้น พบตามป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ในภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ออกดอกเดือนมิถุนายน-สิงหาคม.