จากกรณีโรงพยายาลต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ได้รับการจัดสรรและกระจายการฉีด วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ออกไปตามที่ได้ประกาศไว้ในแผนของกระทรวงสาธารณสุข ดังที่เป็นข่าวมาแล้วนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่ 19 ก.ย. “เดลินิวส์ออนไลน์” ได้รวมรวมรายชื่อรพ.และหน่วยแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี เพื่อให้ผู้อ่านได้ติดตามกันดังต่อไปนี้

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ ได้ออกประกาศว่า จะเปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม (กลุ่ม 608) สามารถ “วอล์กอิน” เข้ามาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ฟรี ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2564 ณ อาคารหอพักแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจ จะต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน สามารถศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติมตามคุณสมบัติดังนี้

  1. อายุ 12 -59 ปีขึ้นไปที่เป็น 7 โรคเรื้อรัง

2. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

3. อายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 14 กันยายน 2504)

กำหนดวอล์กอินฉีดวัคซีน ในอาคารหอพักแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย วันที่ 14-15 กันยายน 2564 เริ่มแจกบัตรคิวและคัดกรองเวลา 06.30 น. (รับวันละ 600 คิวต่อวัน) สำหรับหลักฐานที่ต้องเตรียมติดตัวมาได้แก่ บัตรประชาชน (ผู้ที่มีโรคประจำตัว และสตรีมีครรภ์กรุณาแสดงหลักฐานการรักษา)

รพ.วิมุตกรุงเทพ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็ก อายุ 12-16 ปี (7 กลุ่มโรคเรื้อรัง) พร้อมเปิดให้บริการปรึกษากุมารแพทย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ได้ออกคำแนะนำการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็ก โดยเด็กอายุ 16-18 ปี ให้ฉีดได้ทุกราย ส่วนเด็กอายุ 12-16 ปี ให้ฉีดเฉพาะที่มี 7 โรคเรื้อรัง โดยผู้ปกครองที่สนใจ สามารถศึกษาขั้นตอนรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 นำประวัติการรักษา หรือผล Lab ที่มี และยาเดิมที่ทานอยู่ เข้ามาปรึกษาแพทย์รพ.วิมุต สามารถจองคิวนัดหมายผ่าน “วิมุต แอปพลิเคชัน” หลังจากดาวน์โหลดแล้วให้เลือกช่องสุขภาพเด็ก โดยสามารถจองคิวปรึกษาแบบเข้ามาพบแพทย์ที่แผนกสุขภาพเด็กชั้น 3 รพ.วิมุต ได้ตั้งแต่วันที่ 11-16 กันยายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. และจองคิวปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Telemedicine ได้ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2564 เวลา 09.00-15.00 น.

2 หลังได้รับบริการปรึกษาแพทย์แล้วสามารถเลือกวันฉีดวัคซีนที่ รพ.วิมุต ได้ตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2564 โดยจะต้องเข้ารับฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมาย

3 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 0-2079-0000 Line รพ.วิมุตกรุงเทพ

ส่วนที่ รพ.ภูมิพลฯ กับ รพ.ตำรวจ ที่เปิดให้ฉีดเช่นกันนั้น ตอนนี้ได้ปิดรับแล้วเนื่องจากการแจ้งลงทะเบียนเต็มแล้ว.