ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หมวดพลเสนารักษ์ รพ.ค่ายกฤษสีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มพูนทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุกอัตโนมัติ (AED) ให้กับ เจ้าหน้าที่กู้ภัย ประชาชน เพื่อให้มีความรู้ ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตกับบุคคลที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน

สำหรับภาวะหัวใจหยุดเต้นอย่างเฉียบพลัน เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่มีความสำคัญ คนไทยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันกว่า 54,000 ราย/หรือเฉลี่ย 6 ราย/ชั่วโมง ซึ่งปัจจัยเรื่องของเวลาในการช่วยเหลือมีความสำคัญมาก หากได้รับการช่วยเหลือที่ล่าช้าจะทำให้โอกาสที่ผู้ป่วยจะรอดชีวิตลดลง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ณ ที่เกิดเหตุก่อนพบแพทย์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และผู้ช่วยเหลือจะต้องมีความสามารถในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ดังนั้นจึงได้จัดอบรมดังกล่าว