เมื่อวันที่ 16 ก.ย. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงการแบ่งภารกิจของ รมว.สาธารณสุข กับนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข ว่า ตนได้หารือกับนายสันติแล้วว่าจะแบ่งงานกันอย่างไร โดยอยู่ระหว่างการทำคำสั่งที่ชัดเจนอีกครั้ง ซึ่งหลักๆ แล้ว จะมอบหมายงานกันเป็นกรม แต่บางงานที่เป็นนโยบายสำคัญที่ตนอาจต้องเข้าไปมีส่วนกำกับดูแลในกรมที่ รมช.สาธารณสุข กำกับอยู่ ก็ต้องมีการเขียนให้ชัดเจนในคำสั่งมอบหมายงาน ทั้งนี้ การมอบหมายงานให้กับ รมช.สาธารณสุข จะเป็นกรมใหญ่ไม่น้อยกว่า 3 กรม อาทิ กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีของ 5 กรม แทนผู้ที่เกษียณอายุราชการนั้น นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้นัดหมายกับตนแล้ว ซึ่งจะมีการเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนนี้ คาดว่าน่าจะเป็นวันที่ 26 ก.ย.