ที่ลานกิจกรรมวัดศาลาปูนวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรี นายมานะ อิ่มอุดม หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลนคร นำเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศ กว่า 40 นาย เข้ารับตรวจหาสารเสพติด ทั้งนี้ได้มี พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน ให้โอวาทและแนะนำแนวทางการดำเนินชีวิตแก่เจ้าหน้าที่

นายกฤษณ์ กล่าวว่า การสุ่มตรวจหาสารเสพติดครั้งนี้เป็นไปด้วยนโยบายของ ว่าที่ร.ต.สมทรง ที่ให้ความสำคัญและตระหนักถึงภัยของยาเสพติดทุกชนิด อีกทั้งได้เน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศทุกนายต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด เพื่อเป็นแบบอย่างและปฏิบัติตนเป็นเจ้าหน้าที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ในทุกสถานการณ์ อีกทั้งในช่วงนี้อยู่ในช่วงที่มีปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำของบ้านเรือนประชาชน เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงมีความสำคัญที่จะออกช่วยเหลือประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างทันที โดยหลังจากการตรวจหาสารเสพติดดังกล่าวไม่พบว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจเสพสิ่งเสพติด