ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) แจ้งว่า ขร. ได้ลงพื้นที่ติดตามการให้บริการเดินรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต โดยมีการวัดค่าระดับเสียงการเดินรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ด้วยเครื่องมือตรวจวัดบริเวณนอกขบวนรถไฟฟ้าขณะวิ่ง และบริเวณบ้านประชาชนผู้ร้องเรียน เพื่อหาวิธีลดผลกระทบจากเสียงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังพบปัญหาการชำรุดของเครื่องนับเพลา (Axle counter) จากการถูกโจรกรรมสายไฟประแจขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ รวมถึงปัญหาจากการมีผู้บุกรุกเข้ามาในเขตระบบราง เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามจากการหารือร่วมกันระหว่าง ขร. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และบริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด (รฟฟท.) ได้ข้อสรุปดังนี้ 1.รฟท. พิจารณาติดตั้งกำแพงกันเสียงบริเวณที่มีชุมชน หรือที่พักอาศัยใกล้เขตทางรถไฟ เพื่อลดผลกระทบทางเสียงให้กับประชาชน และทำการตรวจวัดเสียงในปัจจุบันบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ เพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

2.รฟท. พิจารณาดำเนินการปิดทางลักผ่าน/ติดตั้งรั้วกั้น/ติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติม/เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/ยกเลิกการจอดรถบริเวณพื้นที่ Connection track เพื่อป้องกันผู้บุกรุกเข้ามาในเขตการเดินรถ ซึ่งมีความเสี่ยงอันตรายต่อการเดินรถ และ 3.รฟท. และ รฟฟท. ดำเนินการตรวจสอบสายไฟที่โดนโจรกรรม เพื่อลดผลกระทบจากการที่มีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ทั้งนี้ ขร. จะสรุปรายงานกระทรวงคมนาคม เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบผลการดำเนินงานในเบื้องต้นต่อไป