เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 16 ก.ย. เวลา 10.00 น. กลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี จะเดินทางยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความเป็นจริงประจำปี 2564 เทอม 1 ให้นางธรรมพร แข็งกสิการ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี (ศธจ.) พิจารณา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ หรือโควิด-19 ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนเอกชนดังกล่าวไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ และยังไม่มีกำหนดการเปิดเรียนที่แน่ชัดให้ทราบ การเรียนออนไลน์จึงเป็นทางออกเดียวที่ทางโรงเรียนสามารถปฏิบัติได้ให้กับนักเรียนทุกคน

ทางโรงเรียนได้แจ้งประกาศเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนทุกระดับชั้น จากวันที่ 1 ก.ค.​ พ.ศ. 2564 ออกไปโดยไม่มีกำหนด อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.​ พ.ศ. 2564 ทางโรงเรียนได้ออกตารางเรียนสำหรับเด็กชั้นอนุบาล จนถึง ม.6 โดยปรับเปลี่ยนชั่วโมงเรียนเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. โดยเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom ผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ การทบทวน และการพรินต์ชีตงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ให้มีการนับเวลาการเรียน และประเมินผลการเรียนตามหน่วยการเรียนรู้แต่ละวิชาที่ทางโรงเรียนได้ประกาศแจ้งไปนั้น

ทั้งนี้ ทำให้ทางผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางโรงเรียนได้แจ้งว่า ส่วนลดจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นจำนวนเงิน 3,076 บาท จากคุณครูประจำชั้น และไม่มีการชี้แจงรายละเอียดใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ปกครองบางส่วนได้ลงความเห็นว่าไม่เป็นธรรม ทางผู้ปกครองต้องการให้โรงเรียนชี้แจ้งเหตุผล การคืนค่าธรรมเนียม 3,067 บาทดังกล่าว ซึ่งทั้งนี้เห็นควรคืนตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการตามหนังสือ ศธ.0211.5/372 เนื่องจากทางโรงเรียนได้เก็บค่าเทอมแต่ละระดับชั้นโดยรวม ค่าอาหาร, ค่าคอมพิวเตอร์, ค่าห้องเรียนปรับอากาศ, ค่าว่ายน้ำ เป็นต้น ซึ่งนักเรียนทุกคนไม่ได้ใช้บริการจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้เลย การที่ทางโรงเรียนคืนค่าธรรมเนียมจำนวน 3,067 บาทนั้น ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง จึงขอให้ทางศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี รับเรื่องพิจารณาในการคืนค่าธรรมเนียมใหม่ของโรงเรียน

ด้านนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กล่าวว่า ตนยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว แต่ทั้งนี้ประเด็นการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ นั้น โรงเรียนจะต้องคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามจริงในสถานการณ์โควิด อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนเอกชนทุกแห่งรับทราบถึงมาตรการการขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว โดยหากมีความจำเป็นให้ปรับขึ้นได้ จะต้องไม่กระทบกับผู้ปกครอง และนักเรียนที่เรียนอยู่เดิม.