จากกรณี โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลการุญเวช และโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ซึ่งต่อมา แฟนเพจเฟซบุ๊ก Kasemrad BK Hospital ได้โพสต์ข้อความระบุว่า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จะแจ้งลำดับคิวการจัดสรรวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา วันนี้ (16 ก.ย.) เวลา 14.30 น. โดยอ้างอิงการจัดสรรวัคซีนตามวันและเวลาที่ได้มีการชำระเงิน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด แฟนเพจเฟซบุ๊ก Kasemrad BK Hospital ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “เรียน ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในวัคซีนทางเลือก Moderna ของทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ทางโรงพยาบาลขอชี้แจงเรื่องการจัดลำดับคิวสำหรับ วัคซีนทางเลือก Moderna โดยท่านสามารถอ่านข้อชี้แจงและข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ได้จากรูปภายในโพสต์นี้ โดยจะประกอบไปด้วย

รูปที่ 1 ข้อชี้แจงเรื่องการจัดลำดับคิวสำหรับ วัคซีนทางเลือก Moderna ของโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลการุญเวช และโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

รูปที่ 2 ข้อมูลการแนะนำสำหรับระยะเวลาในการรับวัคซีน Moderna เข็ม Booster

รูปที่ 3 ข้อมูลเพิ่มเติมจาก องค์การเภสัชกรรมเรื่องความคืบหน้าล่าสุดเรื่อง การส่งมอบวัคซีน (อ้างอิงจากประกาศขององค์การเภสัชกรรม) ทั้งนี้ ท่านสามารถเช็กลำดับคิวของท่านได้โดย 2 วิธี ดังนี้

– ผ่าน Website : https://www.bchvaccine.com ในหัวข้อ “ตรวจสอบคิว”

– ตรวจสอบผ่านทาง File: PDF ที่ท่านสามารถดาวน์โหลดที่นี่  https://bit.ly/3Ci78hW

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในวัคซีนทางเลือก Moderna ของทางโรงพยาบาล”

โดยข้อชี้แจงเรื่องการจัดลำดับคิวสำหรับ วัคซีนทางเลือก Moderna ของโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลการุญเวช และโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล มีเนื้อหาระบุว่า “1. การจัดลำดับคิวนี้อ้างอิงจากผู้ที่ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนและหลัง โดยผู้ที่ชำระเงินเต็มจำนวนก่อน จะมีสิทธิได้รับจัดสรรวัคซีน Moderna จากทางโรงพยาบาลก่อนตามลำดับ

ตัวอย่างเช่น ถ้ากรณีที่ทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนมา 10,000 เข็ม ในไตรมาส 4 ปี 2564 โรงพยาบาลจะจัดสรรวัคซีน 10,000 เข็มนี้ ให้แก่ลูกค้าทุกท่านตามจำนวนที่ลูกค้าท่านนั้นๆ จองทั้งหมดในแต่ละลำดับคิว จนกว่าจะเต็มจำนวนที่ทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรมาจากองค์การเภสัชกรรม โดยลำดับคิวนั้นเป็นลำดับคิวต่อ “หมายเลขการจอง (Booking No.)” และแต่ละสาขาโรงพยาบาลเรียงลำดับคิวแยกแต่ละสาขาเองซึ่งเป็นตามโควตาที่โรงพยาบาลนั้นๆ ได้รับ โดยที่ทางโรงพยาบาลยืนยันว่ามีวัคซีนเพียงพอต่อยอดจองทั้งหมด แต่การรับบริการจะเรียงลำดับตามคิวที่ได้รับจัดสรรวัคซีนเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนวัคซีนที่ทางองค์การเภสัชกรรมส่งมอบ

2. ลูกค้าที่ลำดับคิวอยู่ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนในตรมาส 4 นี้ จะสามารถใช้เลขที่การจอง และเลขบัตรประชาชนของท่าน เข้าระบบในการจองวัน-เวลา ที่จะรับบริการฉีดได้ในลำดับต่อไปในระบบของทางโรงพยาบาล ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้จองเมื่อองค์การเภสัชได้ยืนยันวันที่ส่งมอบวัคซีนให้กับทางโรงพยาบาลแล้ว

3.สำหรับข้อแนะนำสำหรับระยะเวลาในการรับวัคซีนเข็ม Booster ท่านสามารถหาข้อมูลได้ในรูปภาพถัดไป ในโพสต์เดียวกันนี้

4. ท่านสามารถเช็กลำดับคิวของท่านได้โดย 2 วิธี ดังนี้

ㆍผ่าน Website : https://www.bchvaccine.com ในหัวข้อ “ตรวจสอบคิว”

ㆍตรวจสอบผ่านทาง File: PDF ที่ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากข้อความในโพสต์นี้

ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส่ในการจัดลำดับคิว ท่านสามารถดูจำนวนคิวทั้งหมดรวมถึงจำนวนปริมาณการจองเบื้องต้น (เข็ม) ได้จากไฟล์ PDF ในวิธีที่ 2

5. ข้อมูลการจัดลำดับคิวนี้ อ้างอิงตามข้อมูลการจองทั้งหมดที่ผ่านการตรวจสอบการชำระแล้ว ณ วันที่ 14 กันยายน 2564

6.สำหรับคำถามเรื่องการส่งมอบวัคซีนโดยองค์การเกสัชกรรม องค์การเภสัชกรรมได้แจ้งความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาดังนี้ วัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1,958,400 ล้านโด๊ส ผู้ผลิตจะสามารถส่งมอบลอตแรกถึงไทยประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้ และจะทยอยส่งสัปดาห์ละ 3 แสนกว่าโด๊ส ต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนครบในโตรมาส 4 ปี 2564 ส่วนที่เหลืออีกกว่า 3 ล้านโด๊ส บริษัทจะได้เร่งทยอยส่งมอบจนจบดีลไม่เกินเดือนมีนาคม 2565

ทั้งนี้ ในแต่ละครั้งที่สั่งมอบ บริษัทซิลลิคฯ จะส่งวัคซีนให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพตามกระบวนการ โดยใช้เวลาอีก 3-5 วัน ก่อนกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลเอกชนทุกโรงพยาบาลต่อไป (ตามเอกสารรูปภาพ)”..

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ : Kasemrad BK Hospital