เมื่อวันที่ 16 ก.ย.นายยศพล เวณุโกเศศ  รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่งตั้งผู้บริหารระดับของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยให้ตนดำรงตำแหน่งเลขาธิการกอศ.นั้น ซึ่งในส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตนพร้อมจะสนับสนุนนโยบายเรียนดีมีความสุขของพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา และการเรียนเพื่อการมีงานทำ และการเดินหน้านโยบายความร่วมมือด้านการศึกษาทวิภาคี ขณะที่นโยบายโครงการอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรีมีงานทำนั้น ก็ยังเป็นนโยบายที่จะต้องขับเคลื่อนต่อไป เพราะเป็นนโยบายที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน สำหรับการจัดการศึกษาทวิภาคีตนได้มอบหมายให้วิทยาลัยจัดโครงการทวิภาคีเกือบ 100% แล้ว เพราะจะทำให้เราได้ผู้เรียนตรงกับที่สถานประกอบการต้องการ

นายยศพล กล่าวต่อไปว่า  ส่วนประเด็นที่สถานประกอบการสะท้อนว่า นักศึกษาอาชีวะเก่งด้านทักษะอาชีพแต่ทักษะทางภาษากลับยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนั้น เรื่องนี้สอศ.รับทราบข้อมูลมาเช่นกัน โดยวางแผนจัดการเรียนสองภาษาในกลุ่มสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน และในอนาคตเราคาดว่าจะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบอินเตอร์ด้วย ทั้งนี้ในส่วนของปัญหาการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ อควาเรียม  ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา สังกัดสอศ.ที่ยังเป็นประเด็นปัญหาสะสมค้างมาทุกรัฐบาลนั้น ขณะนี้รมว.ศธ.ได้รับทราบข้อมูลนี้ในเบื้องต้นแล้ว แต่การเดินหน้าต่อหรือจะปรับเป็นรูปแบบไหนอย่างไรคงจะต้องหารือกับรมว.ศธ. ซึ่งตนจะรายงานให้รมว.ศธ.รับทราบเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน เพราะขณะนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก็มีการประสานขอข้อมูล เพื่อตรวจสอบเรื่องการทุจริตของโครงการดังกล่าวมาด้วย เนื่องจากก่อสร้างมานานกว่า 14 ปีแต่ยังไม่เสร็จสิ้น