เมื่อวันที่ 17 ก.ย. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงกรณีผู้ปกครองขอความเป็นธรรมในการคืนค่าการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความเป็นจริง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ว่า เรื่องนี้ตนไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของผู้ปกครองและประชาชน ทันทีที่ได้รับทราบเรื่องซึ่งเกิดขึ้นในโรงเรียนเอกชนที่อยู่ในการดูแล จึงได้มีการสั่งการให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เร่งติดตามและสอบถามข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งในส่วนของผู้ปกครองและโรงเรียน

“วันนี้ได้รับรายงานจาก นางธรรมพร แข็งกสิการ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ว่า ได้เชิญผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดังกล่าวมาร่วมพูดคุยกับตัวแทนผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงเหตุผลการคืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้นักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom จากที่บ้าน ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทางตัวแทนผู้ปกครองจึงต้องการให้โรงเรียนปรับจำนวนเงินคืนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพิ่มเติม อาทิ บางรายการที่นักเรียนไม่ได้ใช้บริการ หรือรายการที่ไม่มีความจำเป็นจากการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เป็นต้น ซึ่งจะสรุปผลการหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน รายงานมายังครูโอ๊ะต่อไป

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำกับ ศธจ.นนทบุรี ไปแล้ว ว่าควรรับฟังความคิดเห็นของทั้งสองฝ่าย ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพูดคุยหาข้อเท็จจริงบนพื้นฐานความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าโรงเรียนเอกชนเข้ามาช่วยรัฐบาลในการจัดการศึกษาทางเลือกอย่างหลากหลายแก่ผู้ปกครองที่มีความพร้อม แต่เมื่อผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนและข้อเรียกร้องเช่นนี้ ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะต้องตรวจสอบหาข้อมูลความจริง เพื่อแก้ไขปรับปรุงการทำงานที่ดีขึ้น และที่สำคัญคือ เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนที่เป็นลูกหลานทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว