เมื่อวันที่ 18 ก.ย. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งความคืบหน้าโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 และโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 24 ก.ย.2564 ที่เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกันhttp://xn--q3c.com/  โดยลงทะเบียนได้ทั้งรายใหม่และผู้ที่เคยใช้สิทธิแล้ว เมื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ จะสามารถจองห้องพักได้ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.เป็นต้นไป และเริ่มเดินทางท่องเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.2564 ยาวไปถึงต้นปี 2565

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เปิดให้ลงทะเบียนจำนวน 2 ล้านสิทธิ สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมจะเหมือนกับ เฟส 1 และ 2 เช่น คนไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รัฐจะจ่ายค่าห้องให้ 40% ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน ช่วยค่าตั๋วเครื่องบิน 40% พร้อมคูปองอาหาร 600 บาท/วัน โดย ททท.จะร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวสุ่มตรวจตามโรงแรม หรือร้านค้าที่ใช้บริการเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งกำหนดการป้องกันการสวมสิทธิด้วยระบบสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิ

ส่วนโครงการทัวร์เที่ยวไทย เปิดให้ลงทะเบียนจำนวน 1 ล้านคน เป็นการเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ ซึ่งจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป รัฐจะสมทบเงินให้ 40% ของราคาแพ็กเกจท่องเที่ยว หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน หากแพ็กเกจ 12,500 บาท โดยให้สิทธิ โครงการนี้คาดใช้เงินประมาณ 5,000 ล้านบาท