รศ.ดร. ธนา อนันต์อาชา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลเกียรติยศของโลกประจำปี 2566 ในงาน FIABCI-Thai Prix d’Excellence Awards 2023 จัดโดย สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI) ในฐานะที่การปรึกษาและผู้ออกแบบ โครงการ ขอนแก่น จ๊อกกี้ คลับ ร่วมกับ บริษัท โมนา 45 ดีไซน์ จำกัด ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ของประเทศไทย สนับสนุนเรื่องอสังหาริมทรัพย์พร้อมที่จะเป็นพันธมิตรในการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทย ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การกีฬาในประเทศ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านกีฬา การแพทย์สุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศโดยเฉพาะในภาคอีสาน บนพื้นที่ 319 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงสายหลักในจังหวัดขอนแก่น โดยจะใช้แหล่งพลังสะอาดทางเลือกที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชนโดยรอบ ได้รับรางวัลระดับโลก โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 2566 ในประเภทรางวัลสาขา MASTER PLAN โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และกล่าวแสดงปาฐกถาในหัวข้อ นโยบายการเงินและอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ซึ่งจัดเป็นงานกาลาดินเนอร์ เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2566

สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI) มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงปารีส เป็นแหล่งเชื่อมนักอสังหาริมทรัพย์สากล ประกอบด้วยนักพัฒนาที่ดินชั้นนำ สถาบันการเงิน นักลงทุน นายหน้า นักบริหารทรัพย์สิน ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ฯลฯ ปัจจุบันสมาคมฯ ดำเนินการธุรกิจมา 72 ปี มีสมาชิกอยู่ 70 ประเทศทั่วโลก มีสมาชิกมากถึง 1.5 ล้านคน และเป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. ผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เปิดเผยว่า “จากการได้รับการเสนอชื่อโครงการฯ เข้าร่วมประกวด รวมถึงได้รับเชิญเข้ารับรางวัลเกียรติยศในระดับสากล FIABCI-Thai Prix d’Excellence Awards 2023 ซึ่งจัดโดยสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI) ตนในฐานะเป็นที่การปรึกษาและผู้ออกแบบโครงการขอนแก่น จ๊อกกี้ คลับ ร่วมกับ บริษัท โมนา 45 ดีไซน์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง Mr.Budiarsa Sastrawinata นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์โลก (FIABCI) และ ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัลเกียรติยศ ทั้งนี้เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมากที่เป็นทั้งโอกาสและผลแห่งความสำเร็จให้ Mr.Ronan Bourhis (KhonKaen Jockey Club Development Director) ในส่วนตัวแทนเจ้าของโครงการ จนได้รับการเสนอชื่อโครงการฯและได้รับคัดเลือกได้รางวัลเกียรติยศครั้งนี้ จากความร่วมมือกันของคณะสถาปัตย์ฯ มจพ. ส่วนของสถาบันการศึกษา และคุณสุรพัฒน์ รอษ นิลบรรต ประธานบริษัทโมนา 45 ดีไซน์ จำกัด ในส่วนสถานประกอบการวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม โดยที่ตนมีแนวคิดหลักในการพัฒนาองค์กรตามวิสัยทัศน์ของ มจพ. ว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และคณะสถาปัตย์ฯ มีวิสัยทัศน์ เชี่ยวชาญออกแบบ สรรค์สร้างยั่งยืน จะส่งเสริมเชื่อมโยงให้ผลงานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมในวงการวิชาการและวิชาชีพก้าวหน้าในอนาคต และตนไม่คิดที่จะหยุดพัฒนาตนเองในทุกๆ มิติ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับอาจารย์ที่มีวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม ในการต่อยอดการทำงานโครงการต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวนักศึกษา และเพื่อให้เกิดผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นที่ยอมรับในวงกว้างทั้งระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อไป” รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา กล่าว

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. (Faculty of Architecture and Design) เปิดสอนในหลักสูตร

– สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน
– สาขาวิชาออกแบบภายใน
– สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
– สาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
– สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ

ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567  TCAS67 ( TCAS 1 – TCAS 4 ) นักเรียน นักศึกษา สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ได้ที่ http://admission.kmutnb.ac.th/download สามารถสมัครออนไลน์ที่ www.admission.kmutnb.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับสมัคร กองบริการการศึกษา โทร. 02-555-2000 ต่อ 1626–1628 หรือ Facebook : กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ