เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระภาวนาสุตาจารย์ วิ. (อำนวย ฐานวโร) เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้มรณภาพลงแล้วด้วยอาการสงบ ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา สิริอายุ 98 ปี 77 พรรษา

ทั้งนี้ พระภาวนาสุตาจารย์ มีนามเดิมชื่อ อำนวย เรืองมณี เกิดวันที่ 15 ก.ค. 2468 ที่ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2490 ที่วัดอู่ตะเภา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี พระครูสุคนธ์ศีลาจารย์ (หอม ปุญญมาโน) วัดคูเต่า ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวังสงขลา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระทอง จนฺทโน วัดอู่ตะเภา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูคุณสารพิสุทธิ์ (หวั่นเซีย คุณปาโล) วัดคูเต่า เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การศึกษา พ.ศ. 2498 สอบได้นักธรรมเอก จากสำนักศาสนศึกษาวัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2515 สำเร็จการศึกษาการบัญชีชั้นสูงโรงเรียนสากลการบัญชีท่าเตียน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 สอบได้เปรียญธรรม (ป.ธ.) 4 ประโยค จากสำนักศาสนศึกษาวัดพัฒนาราม สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งด้าน งานปกครอง พ.ศ. 2514 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 2514 ถึงวันที่ 1 ก.ค. 2524 จากนั้น พ.ศ. 2532 ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขณะที่ตำแหน่งด้านการศึกษา พ.ศ. 2505 เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม วัดต้นสน อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2507 เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม วัดมงคลวราราม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ พ.ศ. 2524 เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดหงษ์ประดิษฐารามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2530 เป็น กรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง คณะสงฆ์อำเภอหาดใหญ่ สนามสอบวัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2533 เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม วัดชัยชนะสงคราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้านงานเผยแผ่ พ.ศ. 2543 เป็น กรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลควนลัง (อปต.) วัดท่าเคียน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ส่วนลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ. 2562 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระภาวนาสุตาจารย์