เป็นกล้วยไม้ดิน สูง 25-40 ซม. โคนต้นเป็นลำลูกกล้วย รูปไข่ สูง 6-10 ซม. ใบ แผ่ รูปรี กว้าง 4-7 ซม. ยาว 20-25 ซม. ดอก ออกเป็นช่อจากโคนกอ ยาว 5-7 ซม. ดอกย่อยมีน้อยดอก สีขาวครีม ปลายกลีบมีประสีน้ำตาลแดง กลีบปากสีเหลืองเข้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 2 ซม. พบทั่วประเทศตามป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 500-1,500 เมตร ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน.