เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 20 พ.ย. นายเศรษฐา ทวีสิน โพสต์ข้อความผ่าน X  พร้อมภาพร่วมประชุมกับนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและรมว.พาณิชย์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุว่า เนื่องจากปัญหาเรื่องข้าวเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญ วันนี้ผมได้เชิญผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ เพื่อสอบถามถึงปัญหา และแนวทางเสนอแนะให้กับรัฐบาล เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการส่งออก และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งปัญหาที่สำคัญอยู่ที่ผลผลิตต่อไร่ที่ยังต่ำกว่าคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง ๆ ที่ต้นทุนในการผลิตใกล้เคียงกัน รวมไปถึงพันธุ์ข้าวบางพันธุ์ที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรฯ ทั้ง ๆ ที่เป็นพันธุ์ข้าวที่ดี ผมจึงได้มีการสั่งการให้มีการเร่งรัดติดตาม และเร่งจัดทำ FTA รวมไปถึงหาตลาดใหม่ ๆ เพื่อให้ตลาดข้าวของไทยมีการเติบโตไปได้อย่างรวดเร็ว.