วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ได้จัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีบวงสรวง ห่มผ้าแดงพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ประจำปี 2566 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีพระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อัญเชิญผ้าแดงห่มองค์พระเจดีย์พระบรมบรรพต พร้อมกับพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ทั้งนี้พิธีห่มผ้าแดงภูเขาทอง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 เนื่องในงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ หรืองานภูเขาทอง ที่ปฏิบัติสืบสานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เกิดขึ้นจากความเชื่อว่าจะได้อานุภาพแห่งการบูชาพระเจดีย์ด้วยผืนผ้าที่พระบรมสารีริกธาตุ และทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายนานาประการ

โดยสีแดงถือเป็นสีแห่งมงคล เป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต นอกจากนั้น สีแดงของผ้ายังเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ การได้มาถวายผ้าแดงก็เพื่อสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ภายในองค์พระเจดีย์ พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง ย่อมเกิดเป็นผลานิสงส์บันดาลความร่มเย็นเป็นสุขแก่ตนเองและครอบครัวตลอดจนประเทศชาติ บ้านเมือง จึงเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานตราบจนปัจจุบัน

ทั้งนี้โดยปกติแล้ว เมื่อมีพิธีห่มผ้าแดงพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) จะเป็นสัญญาณของการเริ่มงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ (ภูเขาทอง) หรือ “งานวัดภูเขาทอง” ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นงานวัดกลางกรุงที่เก่าแก่ที่สุด แต่เนื่องจากขณะนี้ทางวัดได้ร่วมกับกรมศิลปากร ดำเนินการโครงการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์บรมบรรพต (ภูเขาทอง) พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์โดยรอบองค์พระเจดีย์ และบริเวณรอบพระอาราม ดังนั้นก่อนหน้านี้จึงได้มีประกาศงดจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ (ภูเขาทอง) ประจำปี 2566 วันที่ 20-29 พ.ย. โดยไม่มีการออกร้าน และการละเล่นทุกชนิดภายในวัด