เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 23 พ.ย. 2566 ที่รัฐสภา นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต สส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง จะออก พ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อแจกในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต คนละ 10,000 บาท ว่า การกู้เงินมาทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะทำได้หรือไม่ เนื่องจากผิดรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง รวมถึง พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ก็ยังไม่ทราบ เพราะต้องรอผู้ขี้ขาดคือ ศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลคดีอาญา

นายชาญชัย กล่าวว่า ตนมีข้อเสนอแนะถึงนายเศรษฐาว่า ถ้าต้องการหาเงิน 5 แสนล้านบาท มาทำโครงการฯ นี้ อยากให้นายเศรษฐา ตรวจสอบหรือสอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รวมถึงคณะกรรมการธุรกรรมของ ปปง. ว่า มีคดีทุจริตและการใช้อำนาจหน้าที่มิชอบใดบ้าง ที่ศาลได้ตัดสินคดี ถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วในรอบ 20 ปี ว่า มีทั้งหมดกี่คดี ซึ่งความผิดดังกล่าวเข้ามูลฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ปปง. ปี 2542 มาตรา 3 (5) ที่ระบุว่า ความผิดมูลฐานคือ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ถ้านำคดีการทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นๆ ในรอบ 20 ปี นับแต่ปี 2540 ตั้งแต่มีกฎหมาย ป.ป.ช. บังคับใช้ มีเงินทุจริตจากมูลฐานความผิดสามารถอายัดยึดทรัพย์เข้ารัฐได้ มีจำนวนมากกว่า 1 ล้านล้านบาท หากรวมทุกคดี

นายชาญชัย กล่าวว่า ถ้านายกรัฐมนตรี อยากได้เงินมาทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ตามที่ได้หาเสียงเป็นสัญญาประชาคม โดยไม่ต้องกู้เงิน ก็ให้นายกฯ บังคับใช้กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน สั่งอายัดยึดทรัพย์โดยเฉพาะคดีทุจริตที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว หรือที่ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดแล้ว รวมทั้งมูลฐานความผิดอื่นตามกฎหมาย ปปง. ซึ่งตนจะรวบรวมตัวเลขการทุจริตของคดีต่างๆ ส่งให้นายรัฐมนตรีไปดำเนินการสั่งอายัด และยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งเป็นเงินภาษีแผ่นดิน ให้กลับคืนมาใช้ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติได้

“ผมเคยให้สัมภาษณ์สื่อไว้ว่า มีการทุจริตที่เคยตรวจสอบในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมา ว่า คดีทุจริตต่างๆ สร้างความเสียหายให้ประเทศชาติ มีมูลค่าเสียหายมากกว่า 4.5 แสนล้านบาท จึงอยากให้นายกรัฐมนตรี ไปเอาเงินที่โจรปล้นเงินแผ่นดินมาตลอด 20 ปี ตามเอาเงินส่วนนี้ ท่านจะไม่ถูกครหาว่า เข้ามาทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนี้ เพื่ออะไร อีกทั้งการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน ต้นเหตุมาจากการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง ทั้งข้าราชการระดับสูง และนักการเมืองทุกระดับเป็นผู้กระทำทั้งสิ้น” นายชาญชัย กล่าว.