เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่บริเวณสะพานหัน คลองโอ่งอ่าง นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันลอยกระทง “แสง สุข แห่งสายน้ำ” เขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีวิถีไทย และวิถีชีวิตของชุมชนที่มีต่อสายน้ำ อันเป็นประเพณีไทยที่ดีงาม สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน

โดยปีนี้กรุงเทพมหานครมีการจัดรูปแบบให้ลอยกระทงในรูปแบบใหม่นอกเหนือจากการลอยโดยใช้กระทงธรรมชาติ 2 วิธี  วิธีแรกสามารถลอยจากที่บ้านได้ เป็นการลอยกระทงปัญหามาที่ Traffy Fondue ทำได้ง่ายๆ โดยการ Scan QR Code เพื่อจะได้ลอยปัญหาที่พวกเราพบเจอผ่านระบบ Traffy Fondue ส่งมาให้ทาง กทม. เพื่อแก้ไข ปรับปรุง 

และวิธีที่ 2 คือ ลอยกระทงดิจิทัล บริเวณสะพานบพิตรพิมุข โดยระบายสีลงบนกระดาษที่มีรูปกระทง มีรูปแบบทั้งหมด 5 รูปแบบ บนกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยระบายสี เขียนชื่อ เขียนคำขอพร หรือเขียนอะไรที่ต้องการ นำไปให้เจ้าหน้าที่ทำการสแกนรูปลงโปรแกรม ก่อนฉายภาพด้วยโปรเจคเตอร์ลงไปในคลอง ก็จะกลายเป็นลอยแสงไฟลงคลองให้เห็นบนผืนน้ำ ทั้งนี้ มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมกระดาษไว้ประมาณ 5,000 ชุดและยังได้เตรียมเครื่องแท็บเล็ตเอาไว้ให้ระบายสีได้อีกด้วย.