เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 7 ธ.ค. ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยหลังการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2566 ถึงเรื่องการตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ ว่า จากการเปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66 ที่ผ่านมา ขณะนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 66 กทม. มีผู้ลงทะเบียน 4,098 คน ยอดหนี้รวม 242,860,157.95 บาท จำนวนผู้ลงทะเบียนสูงสุด 5 อันดับ แนวโน้มสอดคล้องกับจำนวนประชากร ดังนี้ เขตสายไหม ลงทะเบียนแล้ว 229 คน เขตคลองสามวา 224 คน เขตหนองจอก 217 คน เขตลาดกระบัง 193 คน และเขตดอนเมือง 169 คน ส่วนเขตที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนน้อยสุด 5 อันดับ ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ 9 คน เขตบางรัก 14 คน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 19 คน เขตปทุมวัน 20 คน และเขตพระนคร 21 คน

โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทะเบียนออนไลน์ ไม่ได้มาติดต่อที่สำนักงานเขตพื้นที่ จากนี้ก็ต้องรอมาตรการต่างๆ ขณะเดียวกัน สิ่งที่ กทม. ดำเนินการคู่ขนานกันไปคือการให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมลงพื้นที่หาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า ในแต่ละชุมชนมีผู้ปล่อยกู้รายใหญ่หรือไม่ ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วอาจจะมีการประสานกับตำรวจเพื่อหารือกันอีกครั้งหนึ่ง โดยต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังรอบคอบในเรื่องความลับ แต่ปัญหาเรื่องนี้คงไม่ได้แก้ได้ง่ายๆ เพราะประชาชนคงหมดที่พึ่ง จึงไปกู้หนี้นอกระบบ

ส่วนสิ่งที่เราจะดำเนินการคู่ขนานเพิ่มเติม คือ สถานธนานุบาล โดยได้สั่งการให้ผู้รับผิดชอบพิจารณามาตรการควบคู่ไปกับทางรัฐบาล เพื่อทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยมีดอกเบี้ยที่ถูก เพื่อแก้ปัญหาประชาชนไปกู้หนี้นอกระบบ สำหรับลูกหนี้นอกระบบที่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD หรือหากลงทะเบียนไม่ได้ สามารถติดต่อฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 50 สำนักงานเขต โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 29 ก.พ. 67