ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (26 ก.ย.64) สำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยพบว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, สุโขทัย และกาญจนบุรี รวม 23 สายทาง โดยมีสายทางที่สัญจรผ่านได้ 19 สายทาง ดังนี้ สายทาง สท.3017 แยก ทล.101-บ้านนาโพธิ์ อ.เมือง จ.สุโขทัย น้ำท่วมสูง 10 ซม., สายทาง นม.4008 แยก ทล.2148-บ้านปะคำ อ.ด่านขุนทด, พระทองคำ จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 15 ซม., สายทาง นม.4006 แยก ทล.2226-อ.ห้วยแถลง อ.พิมาย, ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 10 ซม., สายทาง นม.3059 แยก ทล.201-บ้านห้วยบง อ.สีคิ้ว, ด่านขุนทด (น้ำกัดเซาะผิวจราจรและคันทาง) ติดตั้งป้ายเตือนสัญจรผ่านได้ 

สายทาง ชย.4030 แยก ทล.2037- แยก ทล.2055 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 30 ซม., สายทาง ชย.3001 แยก ทล.201-แยก ทล.2159 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 20 ซม., สายทาง ชย.3002 แยก ทล.201-แยกบ้านเขว้า อ.จัตุรัส, บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 20 ซม., สายทาง ชย.3055 แยก ทล.225-แยก ทล.201 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 35 ซม., สายทาง ชย.2004 แยก ทล.12-แยก ทล.201 อ.คอนสาร, ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 10 ซม., สายทาง ชย.3009 แยก ทล.201-แยก ทล.2051 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 20 ซม., สายทาง ชย.3026 แยก ทล.201-แยก ทล.2389 อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 8 ซม., สายทาง ชย.3013 แยก ทล.201-แยก ทล.205 อ.จัตุรัส, บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 35 ซม. 

สายทาง ชย.4035 แยก ทล.2180-แยก ทล.2369 อ.เนินสง่า, พระทองคำ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 15 ซม., สายทาง ขก.3037 แยก ทล. 229-บ้านสำราญ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 20 ซม., สายทาง ขก.3055 แยก ทล. 229-บ้านมูลนาค อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 15 ซม., สายทาง ศก.3071 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ แยก ทล. 221-บ้านหนองคู อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 10 ซม., สายทาง ศก.3058 แยก ทล.220-บ้านหนองหมากแซว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 10 ซม., สายทาง ศก.5049 แยกทางหลวงชนบท ศก.4003-บ้านโคก อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 20 ซม., สายทาง ลบ.4069 แยก ทล.2260-บ้านซับลังกา อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 20 ซม. 

และมีสายทางสัญจรผ่านไม่ได้ 4 สายทาง คือ สายทาง นม.3038 แยก ทล.201-บ้านดอนใหญ่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 100 ซม., สายทาง นม.4058 แยก ทล.2369-บ้านคูเมือง อ.บ้านเหลื่อม, ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 50 ซม., สายทาง สท.4011 แยก ทล.1056-บ้านสระบัว อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย น้ำท่วมสูง 50 ซม. และ สายทาง กจ.4050 แยก ทล.3086-บ้านลำอีซู อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เนื่องจากคอสะพานทรุดตัว

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ และโปรดสังเกตป้ายเตือน โดยแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเข้าอำนวยความปลอดภัย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม โดยจะรายงานสถานการณ์ให้รับทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146