เมื่อวันที่ 31 ม.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วิเคราะห์หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พรรคก้าวไกลเสนอแก้ไขกฎหมายอาญา มาตรา 112 เข้าข่ายล้มล้างการปกครองว่า หลังจากนี้ให้จับตา “ดาบสอง” อาจมีนักร้องเรียนยื่นเรื่อง กกต. ให้ เสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกล ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 92 (1) หรือ กกต. อาจอ้างเรื่องเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ นำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาโดยไม่ต้องมีผู้ร้อง คาดในชั้น กกต. ใช้เวลาพิจารณา 2 เดือน ก่อนส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยใช้เวลา 4-6 เดือน

นายสมชัย กล่าวว่า ในกรณี worst-case สถานการณ์แย่ที่สุด หากศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกล กระทําการฝ่าฝืนกฎหมาย โทษคือสั่งยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต คณะกรรมการบริหารพรรค ช่วงปี 2564 ที่เสนอร่างกฎหมายแก้มาตรา 112 และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต สำหรับกรรมการบริหารพรรค ช่วงต้นปี 2566 ที่หาเสียงนโยบายแก้มาตรา 112 รวมถึงห้ามกรรมการบริหารพรรคชุดดังกล่าว จดทะเบียนตั้งพรรคใหม่ หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองภายในกําหนด 10 ปี

นายสมชัย วิเคราะห์ต่อว่า ในส่วน “ดาบสาม” ฝ่ายตรงข้ามอาจยื่น ป.ป.ช. เอาผิด นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และ สส.พรรคก้าวไกล รวม 44 คน ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง โทษคือ ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต และจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกําหนดเวลาไม่เกิน 10 หรือไม่ก็ได้ และไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ

“หลังจากนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะก้าวของพรรค กาวไกล ว่าจะพลิกสถานการณ์ต่างๆ อย่างไร ส่วนตัวเชื่อพรรคก้าวไกล มีแผนรองรับ หากเกิดกรณียุบพรรคช่วงปลายปี” นายสมชัย กล่าว

ชมคลิป “ก้าวไกล”โคม่า! แก้ ม.112 ล้มล้างการปกครอง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อ 44 สส. ที่เสนอแก้กฎหมาย มาตรา 112 ประกอบด้วย

1. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล

2. นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ สส.บัญชีรายชื่อ

3. นายธีรัจชัย พันธุมาศ สส.บัญชีรายชื่อ

4. น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน สส.จันทบุรี

5. น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ

6. นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี สส.บัญชีรายชื่อ

7. น.ส.เบญจา แสงจันทร์ สส.บัญชีรายชื่อ

8. พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ สส.บัญชีรายชื่อ

9. นายนิติพล ผิวเหมาะ สส.บัญชีรายชื่อ

10. นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม.

11. นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.กทม.

12. นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ

13. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สส.พิษณุโลก

14. นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล สส.บัญชีรายชื่อ

15. นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ สส.บัญชีรายชื่อ

16. นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ

17. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ

18. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.กทม.

19. น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ

20. น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา สส.นครปฐม

21. นายวรภพ วิริยะโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ

22. นายคำพอง เทพาคำ สส.บัญชีรายชื่อ

23. นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สส.กทม.

24. นายทองแดง เบ็ญจะปัก สส.สมุทรสาคร

25. นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สส.ฉะเชิงเทรา

26. นายจรัส คุ้มไข่น้ำ สส.ชลบุรี

27. นายสุเทพ อู่อ้น สส.บัญชีรายชื่อ

28. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ

29. นายอภิชาติ ศิริสุนทร สส.บัญชีรายชื่อ

30. นายองค์การ ชัยบุตร สส.บัญชีรายชื่อ

31. พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สส.บัญชีรายชื่อ

32. นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ สส.บัญชีรายชื่อ

33. นายศักดินัย นุ่มหนู สส.ตราด

34. นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ

35. นายวาโย อัศวรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ

36. น.ส.วรรณวิภา ไม้สน สส.บัญชีรายชื่อ

37. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ

38. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ

39. นายทวีศักดิ์ ทักษิณ สส.บัญชีรายชื่อ

40. นายสมชาย ฝั่งชลจิตร สส.บัญชีรายชื่อ

41. นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล สส.บัญชีรายชื่อ

42. นายวุฒินันท์ บุญชู สส.สมุทรปราการ

43. นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ

44. นายสุรวาท ทองบุ สส.บัญชีรายชื่อ