เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. นักท่องเที่ยวจำนวนมากลงเรือเข้าชมความงามของดอกบัวแดงพื้นที่บึงบอระเพ็ดที่เบ่งบานสะพรั่งนับพันไร่ในบริเวณบ้านรางบัว ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นและนกอพยพนานาชนิดจำนวนมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นอกจากจะลงเรือชมความงามและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นกลางบึงบอระเพ็ดแล้ว ส่วนหนึ่งยังคงเก็บภาพความงามของทุ่งบัวแดงที่จะพบได้ปีละครั้งเท่านั้น ซึ่งหากปีไหนน้ำในบึงบอระเพ็ดมีปริมาณน้อยทุ่งบัวแดงก็จะไม่ออกดอกมาให้เห็น

สำหรับทุ่งบัวแดงพื้นที่บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ นั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อหลังจากระดับน้ำในบึงบอระเพ็ดลดระดับลงในช่วงฤดูหนาวจะออกดอกบานสะพรั่งนับพันไร่ โดยแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยงลงเรือออกชมทุ่งบัวแดงกัน 2 จุด จุดแรก จะสามารถลงเรือชมทุ่งบัวแดงได้ที่บริเวณอุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ด ตำบลพระนอน อำเภอเมือง และอีกจุดจะอยู่ที่บ้านรางบัว ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก ซึ่งทั้ง 2 จุดนั้น มีดอกบัวแดงออกดอกเชื่อมต่อเป็นแปลงเดียวกันกลางบึงบอระเพ็ดพื้นที่นับพันไร่ นอกจากจะได้ชมทุ่งบัวแดงและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นแล้ว ภายในบึงบอระเพ็ดยังมีนกนานาชนิดที่อพยพหนีหนาวมาอาศัยหากินอยู่ในบึงให้นักท่องเที่ยงได้ชมอีกจำนวนมาก.