เมื่อวันที่ 31 ม.ค.67 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ก.พ.67 เวลา 10.00 น. จะเดินทางไปคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อยื่นยุบพรรคก้าวไกล

เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยยื่นร้องต่อ กกต.ให้ยุบพรรคก้าวไกลมาแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 เม.ย.66 และวันที่ 30 มิ.ย.66 กรณีที่พรรคก้าวไกลแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 แต่ขณะนั้น กกต.แจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไข จึงไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ล่าสุด คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ระบุชัดเจนว่าการแก้ไขมาตรา 112 ของพรรคก้าวไกล เข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงถือว่าเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 92 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เรื่องการกระทำล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ที่ กกต.จะต้องรับเรื่องไปพิจารณายุบพรรคก้าวไกล ทั้งนี้ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย ไม่มีใครสั่งให้มาขยายผลยุบพรรคก้าวไกล และจะขอให้ กกต. ดำเนินการแบบเร่งด่วนด้วย.