เมื่อวันที่ 7 ก.ค. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้เผยจำนวนผู้ติดเชื้อที่เป็นพนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์แห่งหนึ่งใน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี หลังจากที่มีการประกาศปิดโรงงานเป็นการชั่วคราวเพื่อทำความสะอาด และให้บริษัทฯ จัดทำแผนและมาตรการควบคุมป้องกันโรคในโรงงานก่อนจะเปิดดำเนินการตามปกติ นอกจากนี้ทีมควบคุมโรคของ สสจ.ลพบุรีและ ทีมควบคุมโรค อ.พัฒนานิคม ยังได้ตรวจคัดกรองเชิงรุกให้แก่พนักงานโรงงานดังกล่าวจำนวน 1,118 คน เมื่อวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้ออีก 87 ราย ทำให้ขณะนี้ผู้ติดเชื้อในโรงงานมีถึง 341 ราย และคาดว่าจะพบผู้ติดเชื้ออีกอย่างต่อเนื่อง

สำหรับคลัสเตอร์ภายในโรงงานแห่งนี้ เกิดจากมีผู้ติดเชื้อรายหนึ่ง ซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว อยู่พักอาศัยร่วมกับพนักงานคนอื่น ๆในโรงงานเดียวกัน ทำให้ได้รับเชื้อและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

ด้าน นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะกรรมการได้เตรียมจัดหาสถานที่ โรงแรมป่าสักฮิลล์ไซด์ ในเครือของบริษัท เบทาโกร จำกัด อ.ชัยบาดาล รวมทั้งโรงแรมปันนารา ในตัวเมือง จ.ลพบุรี เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยจากโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์แล้ว

ขณะเดียวกันพนักงานของบริษัทที่ต้องหยุดงานเนื่องจากคำสั่งปิดบริษัทชั่วคราวนั้น ขอให้กักตัวในที่พักจนครบ 14 วัน โดยให้บริษัทนำรายชื่อของพนักงานทั้งหมดส่งให้อำเภอ เพื่อมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่ เข้าไปดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด และห้ามออกพื้นที่โดยเด็ดขาด สำหรับการเยียวยาพนักงานที่ต้องหยุดงานด้วยเหตุฉุกเฉินนั้น สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีจะเข้าไปประสานกับทางบริษัท ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประสังคมไว้แล้ว

ในส่วนของสถานการณ์ในจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 7 ก.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่ 153 ราย ทำให้จังหวัดลพบุรีมีผู้ป่วยสะสม 1,049 ราย รักษาหายสะสม 433 ราย และเสียชีวิต 8 ราย.