เมื่อวันที่ 10 ก.พ. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ความคิดเห็นของผมต่อกรณีการบีบแตรใส่ขบวนเสด็จ กรณีการบีบแตรใส่ และการกระทำในลักษณะรบกวน #ขบวนเสด็จ ตนขออนุญาตให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา ด้วยความปรารถนาดี ดังนี้ ยังไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าการเดินทางดังกล่าวเป็นขบวนเสด็จ หรือไม่ก็ได้ แต่โดยปกติแล้วทุกประเทศย่อมต้องมีมาตรการในการอารักขาบุคคลสำคัญระหว่างการเดินทางทั้งสิ้น บุคคลสำคัญอาจจะเป็นผู้แทนจากต่างประเทศ หรือพระราชอาคันตุกะก็ได้ ซึ่งรัฐจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างเดินทางมิได้ จำเป็นต้องมีมาตรการมาตรฐานในการอารักขา ดังนั้น การที่มีบุคคลใดเข้าไปรบกวนกระบวนการในการอารักขาบุคคลสำคัญที่ดำเนินการตามมาตรฐานของรัฐ ย่อมเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ตนเข้าใจดีว่าความคิดเห็นของตนในครั้งนี้ บางคนอาจจะไม่เห็นด้วย ซึ่งก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ตนได้เช่นเดียวกัน

“แต่ในฐานะที่ผมมีความปรารถนาดีจริงๆ ผมจึงตระหนักอยู่เสมอว่า หากจำเป็นต้องสะท้อนถึงสิ่งที่ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้อง ผมก็ต้องกล้าที่จะสะท้อนความคิดเห็นนั้นอย่างตรงไปตรงมา แม้ว่าจะทราบดีว่าอาจจะเป็นความเห็นที่บางท่านไม่อยากฟังก็ตาม ผมเชื่อว่าหลายท่านจะรับรู้ความปรารถนาดีของผมได้ ความปรารถนาดีไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกเรื่อง ในบางเรื่องที่เห็นต่าง ก็ควรจะต้องบอกกันตรงๆ โดยไม่อ้อมค้อม ถึงจะเป็นความปรารถนาดีที่แท้จริง” นายวิโรจน์ ระบุ