การสอบเข้า ม.1 เป็นก้าวแรกที่สำคัญของชีวิตในระดับมัธยมศึกษา โดยการสอบเข้า ม.1 นี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินความพร้อมของนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ทางวิชาการ, ทักษะการคิดวิเคราะห์, และความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งข้อสอบเข้า ม.1 ไม่เพียงแต่เป็นการทดสอบความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังเป็นการวัดความสามารถในด้านต่าง ๆ รวมถึงทักษะทางสังคมและบุคลิกภาพของนักเรียนอีกด้วย

สอบเข้า ม.1 ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง ?

ข้อสอบเข้า ม.1 ส่วนใหญ่จะมีการสอบทั้งหมด 5 วิชาด้วยกัน คือ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แต่สัดส่วนของคะแนนในแต่ละวิชาจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละโรงเรียนมีเกณฑ์การคิดคะแนนอย่างไร

 • ภาษาไทย : การทดสอบทักษะการอ่าน, การเขียน, และความเข้าใจทางภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์ : การทดสอบความเข้าใจในเรื่องทางคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ : การทดสอบความเข้าใจในเรื่องทางวิทยาศาสตร์ และการนำความรู้มาใช้แก้ปัญหา
 • สังคมศึกษา : การทดสอบความเข้าใจในเรื่องทางสังคม, ประวัติศาสตร์, และพลศึกษา
 • ภาษาอังกฤษ : การทดสอบทักษะในการอ่าน, เขียน, ฟัง, และพูดภาษาอังกฤษ

ติวสอบ เข้า ม. 1 กับ WE BY THE BRAIN ดีอย่างไร ?

 • ทีมติวเตอร์ที่มีคุณภาพระดับประเทศ WE BY THE BRAIN พร้อมก้าวสู่สังคมแห่งอนาคตด้วยมาตรฐานโรงเรียนกวดวิชาที่เหนือกว่า
 • ออกข้อสอบโดย พี่ช้างและทีมติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวิชาดีกรีดอกเตอร์
 • เก็งตรงตามแนวข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
 • วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เสริมเทคนิคช่วยประหยัดเวลาทำข้อสอบ
 • รวบรวมและคัดโจทย์คุณภาพ จากข้อสอบสนามแข่งขันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ระดับความยากใกล้เคียงข้อสอบจริงมาให้ฝึกทำ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
 • น้อง ๆ ที่ผ่านการสอบ WE Pre-test ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโจทย์ใกล้เคียงข้อสอบจริงมาก!!!

สรุป

เตรียมพร้อมสำหรับสนามสอบเข้า ม.1 ด้วยสนามสอบ WE Pre-Test ป.6 ติวข้อสอบเข้า ม.1 ที่จะทำให้น้องมั่นใจก่อนลงสนามสอบ ด้วยการสอบจำลองที่เสมือนจริง ครบทั้ง 5 วิชา วิเคราะห์จุดอ่อนของน้อง ๆ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมมากยิ่งขึ้นก่อนลงสนามสอบจริง พร้อมเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมและจัดอันดับการสอบแบบ Percentile Rank สามารถคาดการณ์โอกาสในการติด ม.1 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงได้แน่นอน

อัปเดตข่าวสารและสอบถามรายละเอียด สอบเข้า ม.ต้น จาก WE BY THE BRIAN ก่อนใครได้ที่

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน เรียนสนุก เข้าใจง่าย ทำโจทย์ได้จริง!