เมื่อวันที่ 1 มี.ค. นายสรรเพชญ บุญญามณี สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีหลายคนไม่มาตอบกระทู้ถามของสส.ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 29 ก.พ.ที่ผ่านมา ว่า ตนรู้สึกผิดหวังกับการทำงานของฝ่ายบริหารที่ไม่เคารพกลไกสภาฯ และไม่ให้ความสำคัญกับปัญหาของประชาชน กลไกสภาฯจึงไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐมนตรีไม่มาตอบข้อสงสัยหรือข้อซักถามของสส. และนายกรัฐมนตรีเคยมีข้อครหาจากสส.ว่าหลบสภาฯ ไม่มาตอบคำถามด้วยตัวเอง ไม่ให้ความสำคัญกับปัญหาของประชาชน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำซาก ตนกังวลว่ากลไกสภาฯจะถูกด้อยค่า สุดท้ายประชาชนคือผู้เสียโอกาสตัวจริง เพราะข้อคำถาม ข้อร้องเรียน ปัญหาของประชาชนจะถูกละเลย และไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง นายกรัฐมนตรีจึงต้องกำชับคณะรัฐมนตรี (ครม.) และต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย

นายสรรเพชญ กล่าวอีกว่า หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลเป็นหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา นายกรัฐมนตรีและครม.ในฐานะฝ่ายบริหาร จะต้องรับผิดชอบต่อสภาฯ ทั้งนี้ ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาถูกออกแบบมาให้ฝ่ายบริหารถูกตรวจสอบถ่วงดุลโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ขณะที่การตอบกระทู้ของฝ่ายบริหารเป็นกลไกธรรมดาที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน ซึ่งการไม่มาตอบข้อสงสัยหรือชี้แจงต่อสภาฯ เป็นการทำลายกลไกการตรวจสอบของสภาฯ และโอกาสที่เราจะได้สื่อสารเรื่องต่างๆไปยังประชาชน และที่สำคัญ การไม่เคารพกลไกสภาฯสะท้อนวุฒิภาวะและความรับผิดชอบของการเป็นนักการเมืองของเราด้วย