เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 มี.ค. ศาลจังหวัดราชบุรี มีคำสั่งบังคับให้ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต สส.ราชบุรี ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อม สส.ราชบุรี ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ฟ้องคดี จำนวน 7,673,243.38 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ของต้นเงิน 7,251,091.21 บาท นับถัดจากวันฟ้อง วันที่ 19 ก.ค. 66 จนกว่าจะชำระเสร็จ

โดย น.ส.ปารีณา ต้องดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง ถ้าไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลา หรือเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องถูกยึดทรัพย์หรือถูกจับและจำขัง ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง ทั้งนี้ ศาลได้ปิดหมายคำสั่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 มี.ค. หลังไม่มีผู้รับโดยชอบ

ด่วน! ศาลฎีกาชี้ ‘ปารีณา’ หลุด ส.ส.คดีรุกป่า ลุยเลือกตั้งซ่อม 45 วัน

สำหรับคำบังคับชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมดังกล่าว เนื่องจากหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษา ว่า น.ส.ปารีณา ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณี น.ส.ปารีณา เข้ายึดถือ ครอบครอง และทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนโดยมิชอบในพื้นที่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 711-2-93 ไร่ จึงมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง สส. นับจากวันที่ 25 มี.ค. 64 ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ น.ส.ปารีณา ตลอดไป

ทั้งนี้ ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้ กกต. ต้องจัดการเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 3 ราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 65 และสำนักงาน กกต. ได้ยื่นฟ้องศาลเพื่อให้ น.ส.ปารีณา ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อม.