เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ประตูระบายน้ำ D8 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทานและผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมทำการตรวจสอบสภาพปริมาณน้ำในแม่น้ำชี หลังระดับน้ำได้เพิ่มระดับสูงขึ้นมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ ตามการระบายน้ำจาก จ.ชัยภูมิ จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น โดยพบว่าเช้าวันนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 10 ซม. แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งกว่า 50 ซม.

นายพงศ์ธร กล่าวว่า ทางเทศบาลฯ ได้ประสานงานร่วมกรมชลประทานและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลและอำเภอ เนื่องจาก ต.พระลับ เป็นจุดรับน้ำทั้งจากแม่น้ำชี และ แม่น้ำพอง รวมทั้งน้ำในเขตเมืองที่จะไหลลงสู่แม่น้ำชี ตามการระบายน้ำของกรมชลประทานและคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ ทำให้ขณะนี้การจับตาดูมวลน้ำจากทั้ง 3 สาย จำเป็นจะต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดทุกชั่วโมง โดยที่ในขณะนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เขตแม่น้ำในการรับมือกับภาวะน้ำล้นตลิ่งตามการแจ้งเตือนของกรมชลประทาน รวมทั้งการขนย้ายสิ่งของไว้ที่สูง หรือหากต้องการอพยพออกนอกพื้นที่เพื่อความปลอดภัย เทศบาลฯได้มีการเตรียมพื้นที่รองรับประชาชนหากจำเป็นต้องย้ายออกนอกพื้นที่ในช่วงที่สถานการณ์วิกฤติ ขณะนี้การเตรียมการในด้านต่างๆพร้อมทั้งหมดแล้ว

“เทศบาลฯได้รับการแจ้งเตือนจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ที่ได้มีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีที่คาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำชีตอนกลางจะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจจะล้นตลิ่งได้ เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำชีสูงขึ้นประมาณ 1.5 ซม. ต่อชั่วโมงและคาดว่าน้ำจะล้นตลิ่งภายใน 4-6 วัน นับตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา ซึ่งน้ำจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ ต.พระบุ ต.หนองแวง และ ต.บ้านโต้น อ.พระยืน ต.โคกสำราญ และ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด ต.ท่าพระ ต.ดอนหัน และ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น ต.โพนงาม และ ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ตามการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนมหาสารคาม โดยที่ในขณะนี้เขื่อนมหาสารคามได้ยกบานประตูระบายน้ำและแขวนลอยพ้นน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำในลุ่มน้ำชีตอนกลางไหลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น” นายพงศ์ธร กล่าว

ขณะที่ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การแจ้งเตือนน้ำชีล้นตลิ่ง ซึ่งจังหวัดได้รับการประสานงานจากกรมชลประทานเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและตามเส้นทางน้ำได้รับทราบ ขณะเดียวกันนอกจากการบริหารจัดการน้ำตามแนวแม่น้ำชี ตั้งแต่ต้นทาง ที่ จ.ชัยภูมิและมีการระบายน้ำผ่านเขตขอนแก่นและเข้าสูร้อยเอ็ด ลงสูแม่น้ำมูลที่ จ.ยโสธร และ ไหลลงสู่แม่น้ำโขง ที่ จ.อุบลราชธานี นั้นพบว่า ขณะนี้พื้นที่รอยต่อขอนแก่น-ชัยภูมิ ที่ อ.แวงน้อย และ อ.แวงใหญ่ น้ำเริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่เขตชุมชนแล้วในหลายจุด ซึ่งทุกหน่วยงานได้ระดมกำลังในการให้ความช่วยเหลือและประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวัน

อย่างไรก็ตามขณะนี้จากการตรวจสอบสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ที่พบว่าปริมาณน้ำเก็บกักล่าสุดเช้าวันนี้อยู่ที่ 1,539 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่าง โดยมีน้ำไหลเข้า 73 ล้าน ลบ.ม. ทำให้การระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ สู่แม่น้ำพอง ต้องมีการปรับเป็น 8 ล้าน ลบ.ม. เพื่อรองรับมวลน้ำที่จะไหลมาจากเขต อ.ชุมแพ และ อ.หนองเรือ ซึ่งจะทำให้น้ำในแม่น้ำพองมีระดับที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้.