เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์พบการติดเชื้อโควิด-19 วันนี้สูงถึงระดับ 7,058 ราย สะสมเกือบ 2.8 แสนราย เสียชีวิต 75 ราย ส่วนใหญ่อยู่ใน กทม.และปริมณฑล และมีการแพร่ระบาดในต่างจังหวัดตามลำดับ ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ค่อยๆ สะสมและเพิ่มแสดงถึงการติดเชื้อที่มากขึ้น ที่ประชุมประชุม EOC มีมติออกมาตรการหายอย่างเพื่อเสนอต่อ ศบค. ต่อไป หนึ่งในนั้นคือการยกระดับมาตรการทางสังคมที่สำคัญคือการจำกัดการเดินทาง ให้ทุกคนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ ไม่ออกเคหสถานโดยไม่จำเป็น แต่ให้ออกไปซื้ออาหาร ไปพบแพทย์ ไปฉีดวัคซีนได้ ที่สำคัญคือสั่งห้ามเดินทางข้ามจังหวัดต่อไป

นอกจากนี้การปิดสถานที่เสี่ยงที่มีคนทำกิจกรรมร่วมกันต่างๆที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ให้เปิดได้แค่ตลาด และซูเปอร์มาร์เกตที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต จะมีรายละเอียดตามที่กรมควบคุมโรคเสนอ ไปทั้งหมดนี้จะใช้ในสถานที่ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่กันชนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน จะเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ต่อไป ซึ่งมาตรการครั้งนี้จะเข้มข้นไม่น้อยกว่าเดือน เม.ย.63.