เมื่อวันที่ 30 มี.ค. นายปองธรรม อินทร์ไทร ผู้อำนวยการสำนักบริหารการผลิต องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ตามที่องค์การค้าฯ ได้จัดประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีการคัดเลือก และมีสำนักพิมพ์เอกชน 9 ราย ที่ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบเรียนฯ และได้ทำสัญญาพิมพ์หนังสือแบบเรียนกับองค์การค้าฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยสำนักพิมพ์ทั้ง 9 ราย จะต้องพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้มอบหมายให้คณะกรรมการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์และงานทำเล่มลงตรวจสอบติดตามงาน 4 สำนักพิมพ์ คือ บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด หจก.สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท วรรณชาติเพรส (2020) จำกัด โดยทั้ง 4 บริษัท ยืนยันว่าจะพิมพ์หนังสือแบบเรียนและพร้อมส่งตามกำหนด ทันเปิดภาคเรียนแน่

นายปองธรรม กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ ตนได้รับรายงานจากกรรมการฯที่ลงไปดูการผลิตทุกโรงพิมพ์ที่ผลิตหนังสือแบบเรียนให้องค์การค้าฯ ได้พิมพ์แต่ละวิชาในกลุ่มงาน สสวท. ที่ประกอบไปด้วยวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มงาน สพฐ. ประกอบด้วยวิชาภาษาไทยโดยโรงพิมพ์ส่วนใหญ่ได้พิมพ์ตรงตามทีโออาร์ที่องค์การค้าฯกำหนด กระดาษอาร์ตด้าน 64 แกรมพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ Commercial Web ซึ่งมีตู้อบเพื่ออบแห้งด้วยความร้อนเพื่อให้หมึกแห้งเร็วและพิมพ์ความเข้มตามมาตรฐาน ในส่วนกระดาษปอนด์ 70 แกรม, กระดาษนิวพรินต์ไฮไบร์ 60 แกรม สามารถพิมพ์ได้

นายนัทธพลพงศ์ จิวัจฉรานุกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์(1977) จำกัด กล่าวว่า บจ.รุ่งศิลป์การพิมพ์ ยินดีให้ความร่วมมือในการพิมพ์หนังสือแบบเรียนครั้งนี้ เพื่อให้เด็กมีหนังสือเรียน โดยวันนี้ได้เดินเครื่องจักรแล้ว จำนวนหนังสือที่ บจ.รุ่งศิลป์การพิมพ์ ได้มา 5.3 ล้านเล่ม 30 รายการ จะพิมพ์เสร็จตามเงื่อนเวลาแน่นอน เพราะ บจ.รุ่งศิลป์การพิมพ์ มีเครื่องจักรใหญ่และทันสมัยสามารถเดินเครื่องได้วันละหลายแสนเล่ม

นางชุติมา เกิดฉาย นักบริหารการตลาด หจก.สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ กล่าวว่า หจก.สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ ไม่เคยมีปัญหาเรื่องพิมพ์งานไม่ทันและไม่เคยโดนปรับ โดยสัปดาห์หน้าจะทยอยส่งหนังสือให้กับองค์การค้าฯ แล้ว ซึ่งหนังสือแบบเรียนขององค์การค้าฯที่ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ประมูลได้ 3.4 ล้านเล่ม 23 รายการ ส่งทันตามกำหนดแน่นอน

นายวิวัฒน์ อุตสาหจิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้ ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป เดินเครื่องจักรพิมพ์หนังสือให้กับองค์การค้าฯ 5 เครื่อง จากที่มีอยู่ 9 เครื่อง โดยในวันที่พรุ่งนี้ก็จะเริ่มทยอยส่งหนังสือให้กับองค์การค้าแล้ว ดังนั้นหนังสือที่องค์การค้าฯ จ้างพิมพ์ 3.8 ล้านเล่ม 22 รายการ ส่งทันตามกำหนดแน่นอน

ด้านนายสุชาติ ธีรธรรมธาดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท วรรณชาติเพรส (2020) จำกัด กล่าวว่า ตอนนี้เราพิมพ์หนังสือแบบเรียนองค์การค้าฯพร้อมกัน 32 หน้า ซึ่งปกติโรงพิมพ์ส่วนใหญ่จะวิ่ง 16 หน้า ยืนยันว่า บริษัท วรรณชาติเพรส (2020) จำกัด ที่ประมูลพิมพ์หนังสือมาได้ 3.9 ล้านเล่ม 21 รายการ ส่งหนังสือทันตามกำหนดแน่นอน และในวันพรุ่งนี้ ก็จะทยอยส่งหนังสือให้กับองค์การค้าฯ แล้ว