เมื่อวันที่ 31 มี.ค.67 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ในเฟซบุ๊กว่า ถึงผู้ที่ติดตามและผู้ที่สนใจในประเด็น Tomorrowland ที่ให้ความเห็นและติติงด้วยความบริสุทธิ์ใจ และด้วยความหวังดีต่อประโยชน์ของชาติ…

ผมขอย้ำแนวทางการทำงานของรัฐบาล ต่อกรณีการจัดการแสดง Tomorrowland ครับว่า การให้ข่าวของรัฐบาลเป็นการให้ข่าวในสไตล์เชิงรุก ประเมินผลการทำงานว่า เมื่อมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 80% รัฐบาลก็กล้าให้ข่าว เพื่อความเชื่อมั่น เพื่อประชาชนมองเห็นโอกาส และเพื่อให้เกิดการวางแผนเตรียมการลงทุน เป็นการทำงานเชิงรุก ไม่จำเป็นต้องรอให้ชัวร์ 100% ก่อนค่อยพูด

การเดินทางมาสำรวจพื้นที่และเจรจากับรัฐบาล หน่วยงานของรัฐทราบดีครับ ถึงเนื้อหาในเชิงลึกของการเจรจา มองเห็นและสัมผัสได้ถึงความตั้งใจอย่างเด่นชัดว่า เขาสนใจจะมาเปิดการแสดงในประเทศไทย เพียงแต่รอการเคาะขั้นสุดท้ายเท่านั้น

ส่วนคนที่เห็นต่างในแนวทางการสื่อสารแบบนี้ ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้ หรือหากมีโอกาสเข้ามาเป็นคนทำงานในอนาคต ก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่จะเลือกแนวทางการทำงานที่แตกต่างออกไป เพียงแต่ขออย่าได้เอาความคิดของท่านมาพยายามยัดเยียดให้ยอมรับว่า ความหมายที่ผมสื่อออกไปจะต้องหมายถึงอย่างที่ท่านต้องการ เพื่อให้เกิดการตีความหมายในเชิงลบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกล่าวหาว่ามีการให้ข่าวคลาดเคลื่อน

ผมคงจะทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า การทำงานของรัฐบาลเป็นการทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทำงานแบบมุ่งเป้าหมาย เป็นการทำงานเชิงรุก มุ่งมั่นเดินหน้าตามแนวทางที่กำหนดเอาไว้ ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่า คนไทยที่มีจิตใจเป็นกลางและมองโลกในแง่บวก จะให้กำลังใจรัฐบาลและเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะทำได้สำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้

ทั้งนี้ ผมขอขอบคุณกำลังใจที่กลุ่มคนจำนวนมากเข้าใจถึงการทำงานอย่างหนักของรัฐบาล และเข้าใจถึงความหมายของเนื้อความที่สื่อออกไปอย่างกล้าหาญ ไม่ประหวั่นว่าหากไม่สำเร็จแล้วจะเป็นเหตุให้ถูกโจมตีกล่าวโทษแต่อย่างใด

สุดท้ายครับ ประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่า มีการลบข่าว ต่อมาขยับเป็นว่าซ่อนข่าว ที่เคยลงในเว็บไซต์ของรัฐบาลนั้น ผมขอยืนยันว่า ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ไม่ได้มีการลบหรือมีการซ่อนตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นไปตามระบบที่เรียงตามวันที่ลงข่าว คือ มี 4 ข่าวรูปใหญ่ตรงกลาง และเมื่อมีข่าวใหม่ขึ้นมา ข่าวที่อยู่ตรงกลางก็จะเลื่อนไปทางขวามือเป็นรูปเล็ก ไล่ลงไปตามลำดับการลงข่าว เราไม่เห็นถึงความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องไปลบหรือซ่อนข่าวดังกล่าวแต่อย่างใดครับ