เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม.พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี) และประชุมหารือเพื่อวางแผนการปรับกายภาพของศูนย์พักพิงฯ เนื่องจากมีความชำรุดตามระยะเวลาและการใช้งาน โดยระบุว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ตรวจสภาพโดยรอบศูนย์ เช่น โดมเลี้ยงสุนัข อาคารเก็บอาหาร อาคารคลินิกสัตวแพทย์ และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งระยะแรกจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมคอกสุนัขและอาคารเก็บอาหารสุนัข รวมทั้งตรวจการจัดการอาหารสุนัขและวางแผนระบบการบริหารจัดการดูแลสุนัขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี) มีพื้นที่ 200 ไร่ สามารถรองรับสุนัขได้ 6,000 ตัว โดยมีแผนปรับลดจำนวนสุนัขต่อพื้นที่ลง เพื่อเพิ่มพื้นที่ต่อตัวให้กับสุนัขมากขึ้น ภายในแบ่งเป็นโดมขนาดใหญ่มีหลังคาสูงถ่ายเทอากาศได้ดีจำนวน 16 โดม ในแต่ละโดมจะประกอบด้วยคอกสุนัข 5 คอก และในแต่ละโดมมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลสุนัขประมาณ 3-4 คนขึ้นกับจำนวนของสุนัข

เมื่อสุนัขจรจัดเข้ามาที่ศูนย์พักพิงสุนัขฯ จะมีการแยกระหว่างสุนัขเดิมและสุนัขใหม่เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพพื้นที่ จากนั้นจะมีการสร้างความคุ้นเคยระหว่างสุนัขเดิมและสุนัขใหม่ และจะทำการคัดแยกสุนัขที่มีนิสัยดุร้ายก้าวร้าวออกจากสุนัขตัวอื่น รวมทั้งคัดแยกสุนัขแก่หรือเจ็บป่วยไปเลี้ยงดูแลในพื้นที่แต่ละประเภท อย่างไรก็ตามในแต่ละวันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลสุนัขประจำคอกจะทำการสังเกตพฤติกรรมของสุนัขหากพบมีการกัดทำร้ายจะทำการคัดแยกสุนัขออก

ส่วนแนวทางการดูแลสุนัขภายในศูนย์พักพิงสุนัขฯ นั้น ประกอบด้วยการเลี้ยงดูแลประจำวัน การป้องกันโรคด้วยการฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ และป้องกันเห็บหมัด การรักษาสุนัขเจ็บป่วย การสร้างความคุ้นเคยและการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นเพื่อรอรับการอุปการะ ศูนย์พักพิงสุนัขฯ มีสัตวแพทย์ 2 คน และเจ้าหน้าที่ดูแลสุนัข 70 กว่าคน โดยสัตวแพทย์จะทำหน้าที่ในการวางการแผนจัดการด้านสุขภาพของสุนัข การเลี้ยงดูแล การป้องกันโรค ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลสุนัข นอกจากนี้ยังดูแลด้านการคัดกรองและการรักษาโรค

ซึ่งปัจจุบันไม่พบโรคระบาดในศูนย์พักพิงสุนัขฯ แต่อย่างไรก็ตาม กรณีสุนัขป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจะย้ายสุนัขมาที่คอกพยาบาลซึ่งอยู่ติดกับอาคารคลินิกสัตวแพทย์เพื่อดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด การเสียชีวิตของสุนัขในศูนย์พักพิงสุนัขฯ ส่วนใหญ่จะเป็นการเสียชีวิตตามอายุขัยและตามสภาวะสุขภาพที่อาจจะไม่แข็งแรงหรือมีโรคแฝงภายในร่างกายของสุนัขจรจัดมาก่อน หรือการกัดทำร้ายกันตามลักษณะของสุนัขจรจัดเมื่ออยู่รวมฝูง

นอกจากนี้คลินิกสัตวแพทย์ภายในศูนย์พักพิงสุนัขฯ ยังให้บริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กให้แก่ประชาชน จ.อุทัยธานีในพื้นที่ใกล้เคียงกับศูนย์พักพิงสุนัขฯ โดยไม่คิดค่ารักษาตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกทม.กับจ.อุทัยธานี.