สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 1 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 11,754 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,253 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 501 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,586,366 ราย หายป่วยกลับบ้าน 12,473 ราย หายป่วยสะสม 1,455,720 ราย กำลังรักษา 115,233 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 123 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 16,850 ราย