เมื่อเวลา 17.45 น. วันที่ 3 เม.ย. 2567 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ชี้แจงถึงปัญหาการแต่งตั้ง ผบ.ตร.ว่า หน้าที่การแต่งตั้งโยกย้ายเป็นไปตามที่ประชุม ก.ตร. แม้นายกฯ จะเป็นประธาน ก.ตร. แต่ไม่เคยครอบงำ สั่งการทางตรงหรือทางอ้อมในการแต่งตั้งโยกย้าย ในการทำหน้าที่ประธานก.ตร. ได้ให้กรรมการอภิปรายอย่างทั่วถึง ยึดหลักนิติธรรม การกล่าวหาตน ชี้นำ สั่งการ เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ ส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายระดับผู้บัญชาการ ระดับภาคเป็นไปตามกฎหมาย ไม่เคยชี้นำ เพราะรู้ดีว่า หากได้ตำรวจดี ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข ขณะนี้มีปัญหาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ได้นิ่งเฉย แก้ไขทันที มีการตั้งกรรมการตรวจสอบ ขอยืนยันในฐานะประธาน ก.ตร. และในนามนายกรัฐมนตรีจะเร่งรีบแก้ไข กอบกู้ภาพลักษณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนหน้าได้เดินทางไปสำนักงานตำรวจไซเบอร์ และกวดขันเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด

“ขอให้เชื่อมั่นในผม ถ้าพบว่า ลูกน้องใครเกี่ยวข้อง จะได้ดำเนินการให้ถูกต้อง หากมีหลักฐาน ขอให้ส่งมา จะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย จิ้งจกทักก็อย่าเป็นจิ้งจกเลย ขอให้เอาหลักฐานมาเลยดีกว่า พร้อมจะดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมาย” นายกรัฐมนตรี กล่าว