เมื่อเวลา 09.02 น. วันที่ 8 เม.ย. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ทวีตข้อความผ่าน X ระบุว่า จากข้อมูลที่ได้รับรายงานของทุกหน่วยงาน พบว่ามีข้อบกพร่องในแต่ละขั้นตอนพอสมควร ตั้งแต่การอนุญาตที่ต้นทาง การควบคุมการขนส่งมาปลายทาง และรวมทั้งประสิทธิภาพของโรงงานที่ปลายทาง ดังนั้น เพื่อความรอบคอบและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ต้องสอบให้ได้ข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ นั้น ถูกต้อง ครบถ้วน ดีแล้วอย่างที่ควรจะเป็น หรือเป็นความบกพร่องของตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

“ผมจะมอบหมายให้กรมโรงงาน และ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตรวจสอบ และกำกับโรงงานที่รับจ้างบำบัดกากอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง กระทรวงอุตสาหกรรมต้องหามาตรการควบคุมโรงงานให้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งต้องทบทวนระบบการกำกับติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรมว่ายังดีพอหรือไม่ หากยังดีไม่พอก็ต้องปรับปรุงด่วน“ นายกฯ ระบุ.