เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์น้ำท่วมจากพิษพายุ ‘เตี้ยนหมู่’ ในพื้นที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ช่วงบ่ายวันนี้ พบว่า ปริมาณน้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ใน อ.โนนไทย ได้ไหลเข้าท่วมถนนมิตรภาพขาเข้าและขาออก จ.นครราชสีมา บริเวณแยกบ้านวัด จนถึงแยกตาชู ต.ตาจั่น อ.คง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ระดับน้ำท่วมสูงกว่า 40-50 เซนติเมตร รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครราชสีมา จำเป็นต้องนำป้ายมาติด เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น

ส่วนถนนทางเข้า ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง ปรากฏมีน้ำหลากเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนราษฎรเป็นวงกว้าง โดยน้ำจากลำน้ำลำเชียงไกร ได้ไหลเข้าลำน้ำลำปราสาท ผ่าน ต.โนนสูง ทำให้ชาวบ้านบ้านปราสาทเหนือ ต.ธารปราสาท กว่า 150 หลังคาเรือน ได้รับความเดือดร้อนหนัก ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมบ้าน จนต้องอพยพมาอยู่ภายใน อบต.ธารปราสาท โดยชาวบ้านต้องนำกะละมังลอยออกมารับสิ่งของบริจาค ในส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงวัว จำเป็นต้องเร่งนำฟางอัดแท่ง ขึ้นเรือท้องแบนไปให้วัวกิน หลังจากวัวจำนวนมากติดอยู่กลางเกาะไม่สามารถหนีออกมาได้ ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.โนนสูง พบว่า มีชาวบ้านได้รับผลกระทบ 12 ตำบล 52 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,362 ครัวเรือน