1.วัสดุก่อสร้างที่ใช้คาร์บอนและพลาสติกรีไซเคิลเป็นองค์ประกอบ ทุก ๆ ปีเราทิ้งขยะพลาสติกมากกว่า 400 ล้านตัน และปลดปล่อยคาร์บอนราว 40,000 ล้านตัน นักประดิษฐ์จึงมีความคิดว่าถ้าเราผลิตวัสดุที่มีองค์ประกอบจากคาร์บอน และขยะพลาสติกให้ได้มาก ๆ น่าจะลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้ จึงส่งผลทำให้ในเร็ว ๆ นี้เราจะมีวัสดุก่อสร้างใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นหิน ทราย ปูน เหล็ก แผ่นประดับสำเร็จรูป และเฟอร์นิเจอร์ ที่มีนวัตกรรมดูดคาร์บอน มีขยะพลาสติก ขยะเหลือทิ้งอื่น ๆ ผสมเข้าไปในวัสดุก่อสร้างรุ่นใหม่ในเร็ว ๆ นี้

2.ระบบกรองนํ้าจากนํ้าทิ้ง นักประดิษฐ์คิดว่านํ้าจะมีจำกัดในอนาคต ถ้าเราปรับนํ้าทิ้งในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและสำนักงานให้กลับมาใช้ใหม่ได้ เราจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และจะใช้นํ้าหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าไม่เสียเปล่าอย่างปัจจุบัน

3.บ้านสำเร็จรูปรักษ์โลก นักประดิษฐ์คาดว่าในอนาคตอันใกล้จะเกิดภัยสงครามครั้งใหญ่ ผู้คนต้องลี้ภัยย้ายถิ่นฐาน อีกทั้งใน
หลาย ๆ ประเทศบ้านเรือนของผู้คนจะถูกทำลายจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ พายุ นํ้าท่วมใหญ่ ไฟป่า ดังนั้นบ้านระบบโมดูลาร์แบบถอดประกอบได้รวดเร็ว และเคลื่อนย้ายได้ จะเป็นที่ต้องการอย่างมาก ยิ่งบ้านเหล่านี้ถูกออกแบบด้วยแนวคิดรักษ์โลก ทำด้วยวัสดุรีไซเคิล และมีระบบต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างอย่างรวดเร็วในโรงงานหรือด้วยระบบ 3 D Printer ก็จะยิ่งได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอน

4.โซลาร์เซลล์แบบ Supercharged ที่กำลังมีผู้พัฒนาแผงโซลาร์เซลล์ ที่เราคิดว่าพัฒนากันจนสุดขีดความสามารถแล้ว แต่นวัตกรมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นจากเดิมได้อีก 25-30% หรืออาจจะทำได้มากกว่านั้นด้วยราคาถูกลงกว่าเดิม จึงนับเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในวงการพลังงานแสงอาทิตย์

5.พลังงานสะอาดแบบไร้ขีดจำกัดด้วยทฤษฎีฟิวชัน นักวิทยาศาสตร์กำลังคิดค้นเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชันขนาดครัวเรือน ที่สามารถสร้างปฏิกิริยาแตกตัวและรวมตัวกันของธาตุพลังงานจนกลายเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่มีที่สิ้นสุด และเมื่อใดที่นักวิทยาศาสตร์สามารถหาหนทางควบคุมปฏิกิริยากับรับรองความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ได้ เราทุกคนก็จะมีห้องปฏิกรณ์ที่บ้าน หรือสำนักงานที่มีพลังงานสะอาดแบบไม่จำกัดในเร็ว ๆ นี้ และทั้งหมดนี้ฟังดูอาจจะเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ แต่สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้กำลังทยอยออกสู่ตลาดแน่นอนในอีกไม่นาน.