สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 3 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 10,828 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,724 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 104 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,608,569 ราย หายป่วยกลับบ้าน 11,894 ราย หายป่วยสะสม 1,480,741 ราย กำลังรักษา 112,251 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 77 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 17,014 ราย