เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังนางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม ให้สัมภาษณ์ว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และรมว.คลัง นำรายชื่อ รมว.การต่างประเทศคนใหม่ขึ้นทูลเกล้าฯ แล้ว โดยมีชื่อ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เป็น รมว.การต่างประเทศแล้วนั้น ล่าสุด นายมาริษ ได้ยื่นหนังสือแจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป

โดยมีเนื้อหาระบุว่า นายกิตติชัย ตรีรัชตพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า นายมาริษ ได้มีหนังสือลงวันที่ 29 เม.ย. 2567 ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง และบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.