จากกรณี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ทูลเกล้าฯ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เป็น รมว.การต่างประเทศ คนใหม่ ขณะที่ นายมาริษ ได้ยื่นหนังสือแจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป นั้น

ด่วนที่สุด! ทลูเกล้าฯ ‘มาริษ เสงี่ยมพงษ์’ นั่งรมว.ต่างประเทศคนใหม่เรียบร้อยแล้ว

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 67 ทีมข่าวเดลินิวส์ จะพามาทำความรู้จัก นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.การต่างประเทศ คนใหม่ ว่ามีเส้นทางความเป็นมาอย่างไร โดย นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ หรือ “ท่านทูตปู” ปัจจุบันเป็น “อดีตทูตปู” เนื่องจากท่านเกษียณอายุราชการในตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา แล้วเข้ามามีบทบาททางการเมืองในพรรคเพื่อไทย ก่อนจะได้รับการทูลเกล้าฯ ขึ้นเป็น รมว.การต่างประเทศ เคยเป็นอดีตที่ปรึกษา รมว.การต่างประเทศ สมัย นายปานปรีย์ พหิทธานุกร เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การต่างประเทศ เมื่อ นายปานปรีย์ ลาออก ทำให้ นายมาริษ พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาฯ โดยทันที 

ทั้งนี้ นายมาริษ ก่อนเกษียณอายุราชการ เคยดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลีย เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟิจิ เป็นเอกอัครราชทูตกรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลและเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา

ที่สำคัญ สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้แต่งตั้ง นายมาริษ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ สาธารณรัฐวานูอาตู โดย นายมาริษ เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีด้วย.